Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

89 – Ježiš sa modlí za všetkých Svojich; pošle Svojich bratov, aby si dali do poriadku domáce záležitosti. Tomáš a Iškariotský. Liečenie vkladaním rúk, liečivé rastliny.

Keď doraňajkujeme, poviem všetkým prítomným: „Ak si niekto potrebuje doma niečo vybaviť alebo zariadiť, môže za tým účelom na pár dní odísť, ale na tretí deň nech je naspäť! Lebo Ja tu v Káne pár dní pobudnem a trochu si oddýchnem. No tí, ktorí to majú domov ďaleko, tu môžu zostať, spolu s tými, ktorí Ma nechcú opustiť! No počas tých dvoch dní nebudem vyučovať, ani nič robiť, iba – ako som povedal – odpočívať a modliť sa za vás všetkých k Otcovi.“89,1

Potom ku Mne pristúpi aj Mária a Mojich päť bratov a pýtajú sa Ma, či sa aj oni majú pobrať na pár dní do Nazaretu a dať tam do poriadku nejaké domáce záležitosti.89,2

A Ja poviem: „Áno, choďte a zariaďte to, lebo Moji učeníci musia mať poriadok aj vo svojich svetských domovoch. No zariaďte si to na pár rokov a prenajmite domácnosť niekomu chudobnému, ale, pozor, bezplatne! Lebo ako Moji bratia a učeníci už v budúcnosti nemáte od nikoho žiadať odmenu alebo mzdu, ale máte si vziať len to, čo vám dajú dobrovoľne! – Bratia s Máriou to prisľúbia a poberú sa do Nazaretu.89,3

Z učeníkov, ktorí Ma nasledovali z Bethabary, kde krstil Ján, odišiel domov len Tomáš a to so zámerom získať pre Mňa ešte ďalších učeníkov – čo potom aj urobil. Medzi nimi bol však aj istý Žid, ktorý nebol rodený Galilejec, menom Iškariotský, ktorý Ma potom zradil. Tento bol do istého času najhorlivejší zo všetkých Mojich učeníkov. Robil pokladníka, za všetko platil a pôsobil ako akýsi pripravovateľ a organizátor všade, kde som potom chodil. Vedel ale tiež, ako si na Mojich činoch a učení potajomky privyrobiť a táto túžba po peniazoch z neho nakoniec urobila to, čím sa stal – teda Mojím zradcom! No Peter a iní učeníci, ktorí Ma nasledovali z Bethabary, zostali.89,4

Peter, potom ako som sa ho spýtal, či nechce ísť na pár dní domov, povedal: „Pane, len smrť ma môže od Teba oddeliť alebo príkaz z Tvojich úst! Po Tomášovi som poslal odkaz pre Môjho syna Mareka, že má prísť sem; mohol by byť užitočný, lebo v písaní je skoro taký zručný ako Matúš! To je ale tiež aj všetko, čo potrebujem zariadiť v mojej domácnosti – o všetko ostatné sa staráš Ty, môj Pán a môj Boh!“ – Hovorím Ja: „Nie tak nahlas, Môj Šimon Peter, tu nie sme v Sychar! Je ich tu ešte dosť takých, ktorí nie sú tak ďaleko ako ty; títo by sa mohli hnevať. Preto stačí, keď Ma v budúcnosti budeš oslovovať ,Pane‘; to ostatné si zatiaľ podrž len vo svojom srdci, ktoré Ja dobre poznám!“89,5

Peter sa s týmto uspokojí a opýta sa Ma, či počas tých dvoch dní v Káne nebudeme robiť vôbec nič. Ja mu však poviem: „To iste nie, ale tak intenzívne ako v Sychar tu robiť nebudeme! Pozemsky sme tu vo svojej domovine a vieš, čo je prorok platný vo svojej otčine! Preto tu, v našej vlastnej sfére, nebudeme veľa robiť, ani učiť; lebo kde chýba viera, tam je pre nás málo práce. Preto tu na pár dní, ako sa hovorí, máličko zvoľníme a pripravíme sa trochu na budúce veci!“89,6

Po týchto slovách príde Matúš a pýta sa Ma, či by mal teraz zaznamenať niečo z toho, čo videl a počul v Sychar.89,7

Ja však poviem: „Ak chceš niečo robiť, opíš ešte párkrát kázeň na hore, a jeden kus nech zostane tu v Káne, u domáceho, a jeden kus necháme v Kafarnaume; lebo ani tam nebudeme mať veľa čo robiť!“89,8

Teraz však príde hostiteľ a pýta sa Ma, čo by som chcel jesť na obed. A Ja mu vravím: „Priateľu, načo taká márna otázka?! Pred raňajkami si sa Ma nepýtal, a vidíš, chutili Mi! A bude Mi chutiť aj obed! Hovorím ti, každé jedlo, ktoré je okorenené vznešeným a láskyplným srdcom dávajúceho, chutí najlepšie – lepšie ako tie najdrahšie veci, ktoré sa vynímajú na stoloch sebeckých žráčov a napĺňajú ich sály vôňami ambry!“ S týmto bol mladý hostiteľ úplne spokojný a s radostným srdcom potom ponúkol všetko možné, aby nás na obed čo najlepšie pohostil.89,9

A tak, medzi mnohými dobrými rozhovormi a mnohorakými návštevami zo strany obyvateľov tohto malého mesta, prešli dva dni.89,10

Niekoľko chorých bolo tiež vyliečených samotným vkladaním rúk a jednému tamojšiemu poctivému lekárovi, ktorý nedokázal pochopiť liečenie vkladaním rúk, som ukázal množstvo liečivých rastlín a iných vecí, pomocou ktorých potom dosiahol skvelé uzdravenia a získal si tým veľmi dobré meno. 89,11

Na tretí deň sa však, okrem matky Márie a štyroch starších bratov, zase vrátili všetci, ktorí tie dva dni strávili vo svojich domovoch a zo všetkých strán priviedli nových učeníkov. Najmä Tomáš prišiel v tomto smere s veľmi bohatým úlovkom, a tiež so sebou priniesol množstvo pečených rýb, lebo vedel, že mám takéto ryby rád.89,12

Aj mladý Marek priniesol svojmu otcovi Šimonovi veľa pozdravov a tiež množstvo tých najlepších pečených rýb, a Iškariotský priniesol do spoločenstva veľa peňazí a tiež veľa života – lebo bol veľmi živý, bystrý a všetko organizoval – Ja som sa mu veľmi zapáčil, a on vedel veľa rozprávať o rozličných udalostiach, ktoré sa tu a tam prihodili v rozľahlej rímskej ríši.89,13

Keď sme už teraz boli pohromade, chcel som sa vydať na ďalšiu cestu. Ale hostiteľ Ma poprosil, aby som zostal ešte do večera, lebo vonku bolo veľmi horúco. A Ja som zostal do večera. Keď sa ale slnko začínalo dosť približovať k západu, pripomenul som spoločenstvu, aby sa pripravili na odchod, keďže so západom slnka mám v úmysle nastúpiť na ďalšiu cestu. 89,14

Čítať ďalej O titule