Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

69 – O ničotnosti bohov. O podstate a hodnote Pravdy a ceste k nej. Tajomstvo lásky. Kľúč a sídlo Pravdy.

Hovorím Ja: „Drahý priateľ, na všetkých tvojich predkoch nezáleží a ešte menej na bohoch, ktorých uctievali – lebo tvoji predkovia sú už dávno mŕtvi a tvoji bohovia nikdy neexistovali mimo fantázie poetických ľudí. Za ich menami a obrazmi nikdy neexistovala ozajstná skutočnosť. Keď sa preto zbavíš najprázdnejšej viery vo svojich bohov, na tom skutočne nič nie je, lebo tvoju dušu dokážu posilniť rovnako málo ako namaľované jedlo nasýti tvoje telo! Na tom všetkom, ako bolo povedané, nijako nezáleží; všetko ale záleží od čistej Pravdy a Života v nej, cez ňu a s ňou.69,1

Lebo ak žiješ zo lži, potom ani tvoj život nie je nič iné ako lož, a nikdy nemôže dosiahnuť žiadnu realitu; ak ale tvoj život, vychádzajúc z Pravdy, je sám v sebe Pravdou, potom čokoľvek, čo tvoj život čerpá, je tiež vždy ozajstné a skutočné. Nikto ale nedokáže zo lži uvidieť a rozpoznať Pravdu, lebo lži je všetko lož. Len ten, kto sa znovuzrodí z Ducha Pravdy a sám v sebe sa stane Pravdou, áno, plnou Pravdou, pre toho dokonca aj lož bude Pravdou!69,2

Lebo ten, kto dokáže rozpoznať lož ako lož, ten je sám vo všetkom Pravdou, lebo lož ihneď spoznáva takú, aká je – a to je tiež pravda! Chápeš to?“ 69,3

Hovorí veliteľ: „Priateľu! Hovoríš správne a je v tebe hlboká múdrosť! Ale táto veľká úžasná Pravda – kde je a čo to je? Sú teda veci pravdivé tak, ako ich vidíme, alebo azda oko černocha vidí niečo iné ako my? Jednému chutí nejaké ovocie sladko a príjemne, inému zase rovnaké ovocie horko a odporne! Rôzne ľudské kmene tiež hovoria rôznymi jazykmi, ktorý z nich je ale pravdivý a dobrý?! V konkrétnych veciach, pre každého jednotlivca samostatne, môže byť veľa vecí pravdivých, no nejaká všeobecná všeobsiahla pravda nemôže, podľa môjho názoru, nikdy existovať – a ak existuje, tak mi ukáž kde a čo to je, a z čoho pozostáva!“69,4

Hovorím Ja: „Priateľ môj, pozri, presne v tom spočíva ten starý, tebe známy gordický uzol, ktorý okrem známeho hrdinu z Macedónska nedokázal nikto uvoľniť.69,5

Čo vidíš a cítiš pomocou prostriedkov tela, to je rovné telu a jeho prostriedkom, a rovnako ako ony, je to nestále a pominuteľné. Keď je ale niečo nestále a pominuteľné, ako by ti to mohlo poskytnúť substanciu pre večne nemennú a večne trvajúcu Pravdu?!69,6

Iba Jedno je v človeku, a toto veľké a posvätné Jedno je Láska, ktorá je pravým ohňom z Boha a prebýva v srdci. A nikde inde, len v tejto Láske je Pravda, lebo Láska samotná je prapodstatou všetkej Pravdy v Bohu, a z Boha v každom človeku!69,7

Ak chceš veci, rovnako ako seba samého, vidieť a poznávať v plnej Pravde, musíš na ne taktiež nahliadať a poznávať ich z tejto jedinej pravej prapodstaty svojho bytia – všetko ostatné je klam; a hlava každého človeka a to, čo je v hlave, patrí do oblasti tebe známeho gordického uzla, ktorý premýšľaním nikto nedokáže uvoľniť.69,8

Iba násilným rezom môže človek duchom lásky vo svojom vlastnom srdci rozseknúť tento uzol a následne začať svojím srdcom myslieť, vidieť a poznávať, a až na tejto novej dráhe dospeje k Pravde o svojom, ako aj akomkoľvek inom bytí a živote.69,9

Tvoja hlava ti môže vytvoriť nespočetné množstvo bohov – čím ale sú? Hovorím ti, že ničím iným ako márnymi, neživými výtvormi vyprodukovanými mozgom s jeho vratkým mechanizmom; v srdci ale nájdeš len jedného Boha a ten je pravý, lebo Láska, v ktorej si našiel jediného pravého Boha, je sama Pravdou.69,10

Pravdu je teda možné hľadať a nachádzať jedine v Pravde; hlava ale urobila dosť, ak ti k Pravde poskytla kľúč. Kľúčom k Pravde ale môže byť všetko, čo ťa nabáda a ťahá k Láske; preto nasleduj túto príťažlivosť a toto napomínanie a vojdi do lásky svojho srdca, a nájdeš Pravdu, ktorá ťa oslobodí od každého klamu.69,11

Čítať ďalej O titule