Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

52 – Pán hovorí s veľkňazom o jeho domácich pomeroch. Ohováranie veľkňazovej rodiny. Jonaelov smútok. Pánova útecha a Jeho svedectvo pred svetom.

Veľkňaz sa ale zdvihol a prosil Ma, hovoriac: „Keď už nám preukazuješ tú vysokú milosť, že s nami prebývaš aj celý tento deň, čo keby si so Svojimi učeníkmi, ako aj so všetkými ostatnými, ktorí v Teba veria, po mojom boku navštívil blízke dediny, ktoré sú tu len tri? Možno tam nájdeš nejakých ľudí, ktorí by v Teba uverili, ak by Ťa videli a počuli.“52,1

Hovorím Ja: „Kvôli nim nie, ale kvôli Tebe áno! Tebe to urobí radosť, a Ja ti tú radosť rád urobím. Ale máš aj ženu a deti; nechceš Mi ich tiež predstaviť? Kto sú a koľko ich je?“52,2

Hovorí veľkňaz, tak trochu zaskočený: „Mám milovanú ženu, ktorá je, rovnako ako ja, už trochu v rokoch, a mám tiež sedem detí, ale žiaľ samé dievčatá, od 12 do 21 rokov. Vieš, že Izraelitovi veľmi neslúži ku cti, keď nemá žiadneho mužského potomka, a tak som sa – ó Pane, maj trpezlivosť s mojou slabosťou! – neodvážil ukazovať sa tu s čisto ženským osadenstvom. 52,3

Ak by Ti to, ó Pane, napriek tomu vyhovovalo, chcem Ťa pekne poprosiť, aby si pri tej príležitosti prešiel aj popri mojom dome, kde by som ti predstavil moje ženy. Tu sa to ale veľmi nehodí, lebo vieš, ja mám zo všetkého kúsok a dokážem tu s mojou rodinou skromne vyžiť, ale čo sa týka oblečenia, tam to vyzerá trochu horšie. Pre domácnosť a podobné veci sú odeté dostatočne, ale aby sa ukazovali v spoločnosti, ako je táto, sú na tom, ako veľkňazova rodina, príliš biedne! A tiež si myslím, že je v každom ohľade lepšie, ak pekne zostanú doma, aby neboli svetu na smiech a nebola podporovaná ich vrodená márnivosť. A tiež je pre ne dobré, ak budú so svetom prichádzať do styku čo najmenej, lebo je a zostáva stále zlý!“ 52,4

Hovorím Ja: „Chcem to urobiť tak, ako si želáš, ale potom nech s nami idú všetky! A čo sa týka lepšieho odevu pre ich telá, o to sa čoskoro postaráme, aby v našom kruhu vyzerali dostatočne dobre! Že ich ale od sveta držíš tak ďaleko, ako sa len dá, je od teba veľmi dobré a múdre, ale do našej, zaiste nie svetskej spoločnosti by tiež dobre zapadli. 52,5

Pozri sa na Máriu, matku Môjho tela! Je odetá v čisto bielom odeve a na tom nosí úplne obyčajnú modrú zásteru a je dostatočne dobre oblečená! Na hlave nosí zvyčajne štvorrohú šatku, ktorá ju chráni pred slnkom – ako všetky iné ženy, ktoré Ma nasledovali z Galiley – a preto aj najlepšie zapadá do našej spoločnosti. Ale na tom teraz nezáleží – tvoja žena a tvojich sedem dcér budú dnes v našej spoločnosti tiež!“52,6

Hovorí jeden zo Samaritánov: „To by bolo všetko v poriadku! Ja, sám za seba, nemám žiaden dôkaz; ale hovorím len to, čo som počul od viacerých ľudí v tejto oblasti – môžete s tým ale naložiť, ako chcete. Ale hovorí sa, že štyri staršie dcéry, vždy keď veľkňaz nie je doma, vídať po nociach na ulici, a keďže sú veľmi pekné, berú peniaze od chlípnych chlapov a spia s nimi! Tak sa o tom šušká. Ja, sám za seba, ale o tom nemám žiaden dôkaz! Ale myslím si toľko: Ak má byť toto nové učenie u toľkých, zatiaľ neveriacich, všeobecne prijaté, bolo by kvôli tej nerozumnej bande vhodné, aby v tejto spoločnosti neboli aspoň tie štyri najstaršie dcéry! Veď ty, brat Jonael, vieš, ako náš ľud rád ohovára a aký je nerozumný a tvrdohlavý vo svojej neviere. Ak uvidia alebo sa dopočujú o takej veci, potom s takými ľuďmi už nič nezmôže ani samotný Jehova! To je ale len môj bezvýznamný návrh, kvôli zjavnej zlomyseľnosti našich ľudí, aby sa neuškodilo našej dobrej veci!“52,7

Veľkňaz nato dosť posmutnie a hovorí: „Pane! Keby som pri výchove svojich dcér býval čo len trochu vlažnejší a niečo zanedbal, sotva by som bol teraz smutný, keď musím počúvať takéto veci; ale pokiaľ viem, u mojich dcér sa nezanedbalo nič, čo je potrebné pri výchove ich rozumu a srdca, a ja by som odprisahal, že každá z mojich dcér je určite taká čistá ako kvetina na Jehovovej hore! Odkiaľ teda pochádza toto najhanebnejšie nactiutŕhanie?!“ 52,8

Hovorím Ja: „Môj drahý brat Jonael, vôbec nič si z toho nerob! Pokiaľ sú tvoje dcéry čisté predo Mnou, to ti úplne stačí! Lebo svet je teraz úplne diablov, a preto skrz naskrz zlý! Počul si už niekedy, aby z tŕnia zbierali hrozno a z bodľačia figy?! Ja som o tomto vedel už dávno, a preto som na to na hore aj veľmi poukazoval, cez podobenstvo o trieske v oku blížneho! A vidíš, toto podobenstvo mnohých z hory vyhnalo; lebo si uvedomili, že som mal na mysli ich.52,9

Ja ti ale hovorím: Až teraz pôjdu tvoje dcéry určite s nami a Ja pôjdem uprostred medzi nimi! Lebo čo je raz diablove, to nech diablove aj zostane, pokiaľ sa to nikdy nechce obrátiť! Teraz už ale hneď vyrazíme! Tvojej žene a tvojim dcéram som už všetko oznámil, takže nás budú očakávať.“ 52,10

Čítať ďalej O titule