Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

36 – Úloha Jána ako evanjelistu. Prísľub súčasného zjavenia. O Mesiášovi a Jeho Kráľovstve. Joram dostane dar duchovného liečenia. Joram a Irhael zosobášený Pánom. Pán nespí.

Nato sa Ma Ján opýta: „Pane, ale toto predsa musím zapísať?! Veď to je viac ako znamenie v Káne! Je to pravé znamenie o tom, odkiaľ prichádzaš!“ 36,1

Hovorím Ja: „Aj toto nechaj plávať; lebo to, čo zapíšeš, je svedectvom pre svet – tomu ale chýba schopnosť takéto pochopiť! K čomu by bola taká námaha? Myslíš si, že by svet niečomu takému uveril? Pozri, tu sú tí, ktorí tomu veria, lebo to vidia; ale svet, ktorý kráča v temnote, by nikdy neuveril, že niečo také sa tu odohralo, lebo pre noc je nemožné predstaviť si diela svetla. Keby si jej ale chcel rozprávať o dielach svetla, vysmiala by ťa a nakoniec by ťa začala urážať. Nech je teda tak, že v budúcnosti zapíšeš len to, čo učiním otvorene pred celým svetom; čo ale urobím tajne – nech by to bolo akékoľvek veľké – to si zapíšeš len do svojho srdca, ale nie na hladkú zvieraciu kožu!36,2

Ale raz príde čas, kedy budú všetky tieto veci pred svetom odhalené, predtým ale bude musieť ešte veľa stromov zo svojich konárov postriasať svoje nezrelé ovocie! Lebo hľa, stromy nabrali veľa, ale k zrelosti dospeje len sotva tretina z toho! Ale tie dve spadnuté tretiny budú musieť byť najprv pošliapané, musia zhniť a uschnúť, aby mohli byť rozpustené dažďom a mocný vietor ich vohnal do kmeňa k druhému zrodeniu!“36,3

Hovorí Ján: „Pane, to je príliš hlboké, kto to dokáže pochopiť?“ 36,4

Hovorím Ja: „To ani nie je nutné, stačí, že vo Mňa veríš a miluješ Ma – hlbšie porozumenie všetkého tohto príde už čoskoro, keď na vás bude vyliaty Duch Pravdy. Kým k tomu ale dojde, mnohí ešte zakopnú kvôli Mne a Môjmu menu!36,5

Lebo vy všetci máte stále veľmi nesprávnu predstavu o Mesiášovi a Jeho Kráľovstve, a bude to vyžadovať veľa, kým sa vám to ujasní.36,6

Lebo Mesiášove Kráľovstvo nebude kráľovstvom tohto sveta, ale večne Kráľovstvom Ducha a Pravdy v Kráľovstve Môjho Otca, a preto nikdy nedôjde konca! Kto bude prijatý do tohto Kráľovstva, ten bude mať večný život a tento život bude blaženosťou, z akej ešte nikto nič nevidel, nepočul, ani z nej nič nepocítil vo svojom srdci!“36,7

Hovorí Peter, ktorý bol dlho ticho: „Pane, kto bude potom schopný dosiahnuť takúto blaženosť?“36,8

Hovorím Ja: „Drahý priateľ, dnes je už neskoro a naše telá potrebujú odpočinok, aby zajtra mali silu pracovať! Preto dnešný deň už uzavrieme, aby sme zajtra mohli kráčať v dobrom svetle. Každý si preto nájdite miesto na odpočinok a dobre si oddýchnite, lebo zajtra toho budeme mať veľa na práci!“36,9

Po tomto sa každý vráti do svojho prirodzeného stavu a opäť vidí steny sály, pozdĺž ktorej sú pekne pripravené veľmi dobré miesta na oddych, niečo ako pohovky. Učeníci, z ktorých mnohí sú už veľmi unavení, poďakujú a hneď si na ne aj políhajú.36,10

Iba Ja, lekár a žena zostávame ešte bdelí. Hneď ako učeníci tvrdo zaspia, obaja padnú predo Mnou na kolená a vrúcne Mi ďakujú za takú nevýslovne veľkú milosť, ktorú som im a celému ich domu preukázal. Zároveň Ma ale prosia, či by som im nedovolil pridať sa ku Mne a nasledovať Ma. 36,11

Ja im ale poviem: „Pre vašu spásu to nie je nutné. Ak Ma ale už chcete nasledovať, stačí, ak Ma bude nasledovať vo svojich srdciach! Mali by ste ale v tejto zemi zostať ako Moji svedkovia! Lebo tu v krátkej dobe povstane veľa pochybovačov, ktorí prídu za vami – týmto by ste mali o Mne poskytnúť dobré svedectvo.“36,12

„A ty, Môj drahý Joram, budeš odteraz dokonalým lekárom! Na koho v Mojom mene položíš ruky, tomu sa hneď uľaví, nech by bol akokoľvek chorý. Súčasne ale musíte vstúpiť do dokonalého a nerozlučiteľného manželského zväzku, inak by vaše spoločné bývanie vzbudzovalo pohoršenie u slepých, ktorí hľadia len na vonkajšie a o vnútornom nemajú ani potuchy. 36,13

Ty, Joram, sa už viac Irhael nemusíš báť, lebo teraz je už dokonale zdravá na tele, aj na duši. A ty, Irhael, máš v Joramovi muža z nebies a budeš s ním dokonale šťastná, lebo on nie je duchom zo zeme, ale duchom zhora.“ 36,14

Hovorí žena: „Ó Jehova, aký si dobrý! Odkedy by sme sa, podľa Tvojej vôle, mali navonok spojiť pred očami tohto sveta?“36,15

Hovorím Ja: „Ja som vás už spojil, a jedine toto spojenie je platné na nebesiach, ako aj na Zemi. A hovorím vám: od Adama nebol na tejto Zemi žiaden dokonalejší manželský zväzok, ako je teraz ten váš, lebo Ja sám som váš zväzok požehnal.36,16

Zajtra ráno sem ale príde veľa kňazov, iných ľudí a občanov tohto mesta – dajte im o tom vedieť, aby vedeli, že ste teraz právoplatnými manželmi pred Bohom, aj pred celým svetom! Keď ale budete mať deti, vychovávajte ich v Mojom učení a tiež ich potom pokrstite v Mojom mene spôsobom, akým zajtra uvidíte krstiť Mojich učeníkov – tak ako krstil pri Jordáne istý Ján, o ktorom ste už počuli. A tebe, Môj Joram, darujem zajtra moc krstiť každého, kto uverí v Moje meno.36,17

Teraz si už ale aj vy choďte odpočinúť! No kým pobudnem v tomto dome, nemali by ste sa telesne spájať! Počas tejto doby sa ale nestarajte o stôl a pivnicu, lebo kým pobudnem v tomto dome, o stôl a pivnicu bude postarané zhora, rovnako ako dnes. Kým ale nenadíde čas, nikomu nehovorte, že sa tu diali takéto veci, lebo ľudia by to nepochopili. Keď už ale pôjdem ďalej, vtedy o tom môžete dať vedieť tým bystrejším. Odoberte sa teda na odpočinok, Ja tu ale budem sám bdieť! Pán nesmie spať ani odpočívať, lebo spánok a úplný pokoj by boli smrťou a skazou bytostí! Lebo aj keby celý svet spal, Pán bdie a udržiava všetky bytosti.“36,18

Po týchto slovách Mi obaja poďakujú a odoberú sa, každý do inej miestnosti, k nutnému odpočinku. Ja ale zostanem sedieť až do rána na Mojej stoličke. 36,19

Čítať ďalej O titule