Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

33 – Zázračné dianie v ženinom dome počas jej neprítomnosti.

Ale jej lekár, ktorý tiež prišiel s ňou, sa ponáhľal napred, aby so svojimi služobníkmi pre Mňa pripravili to najlepšie ubytovanie a, podľa možnosti, čo najlepšiu večeru. Ako však vkročil do domu, nevedel sa dosť vynačudovať, že jeho ľudia sú už takmer hotoví so všetkým, čo im chcel nakázať. Opýtal sa ich teda v dobrom, kto im to prikázal. Oni odvetili: „Mladík skvelého vzhľadu prišiel a prehovoril k nám medovým hlasom: ,Urobte toto a toto, lebo Pán, ktorý čoskoro vkročí do tohto domu, toto všetko potrebuje!‘ Keď sme sa dozvedeli o takejto úžasnej veci, nechali sme všetko tak, a robili sme len to, čo nám nakázal tento mimoriadny mladík.“33,1

Doktor žasol a potom sa opýtal: „A kde je ten mimoriadny mladík?“ Služobníci mu odvetili: „To nevieme, lebo keď nám povedal, čo robiť, rýchlo sa vytratil z domu a nevieme, kam išiel.“ Lekár povedal: „Netrápte sa s tým, lebo veľká vec sa stala tomuto domu a vy všetci tým získate!“ 33,2

Po tomto sa lekár rýchlo ponáhľal z mesta, aby Mi dal vedieť, že všetko je už pripravené.33,3

Cestou ale stretol niekoľko ultramojžišovcov, ktorí ho zastavili a hovorili mu: „Priateľu, to sa nepatrí, takto behať počas šabatu. Či nevieš, čím všetkým môže človek znesvätiť Jehovov deň?“33,4

Hovorí lekár: „Vy mojžišovskí pedanti! Ponáhľať sa cez šabat – napriek tomu, že slnko už zašlo, a je teda po šabate – počítate ako hriech, ale že vy cez šabat páchate so svojimi ženami a dievkami samé smilstvo, kurvenie a cudzoložstvo, to vám neprekáža? Toto Mojžiš prikázal robiť cez sviatok Jehovov?“ Hovoria Samaritáni: „Keby dnes nebol šabat, boli by sme ťa za takéto slová rovno ukameňovali, ale tentokrát ti to prejde!“ Hovorí lekár: „No, no, vaša reč a vaše správanie sa teraz veru pekne vynímajú; obzvlášť v tomto čase, keď sa dávno zasľúbený Mesiáš zdržiava pred bránami Sychar a ja Mu idem naproti, aby som Mu povedal, že v Jeho dome je všetko pripravené na Jeho príchod! Či ste nepočuli, čo sa dnes stalo pred bránami nášho mesta?“ 33,5

Hovoria Samaritáni: „Dobre sme počuli, že pri studni sa utáborila židovská karavána, a že jeden Žid, zrejme vodca tejto karavány, sa tváril, že je Kristus. Ty si predsa lekár, a napriek tomu nerozumieš, že Židia sa nás týmto spôsobom snažia oklamať a takýmto trikom z nás urobiť úplných idiotov? To už by len bol Mesiáš! Myslíš si, že ho nepoznáme?! Či nie sme tiež z Galiley a rovnakého vyznania, postaveného striktne na Mojžišových zákonoch?! Keďže sme ale z Galiley, poznáme tohto Nazareťana, ktorý je synom tesára. Tento, ktorému už prestala chutiť robota, sa teraz nechá využívať ako odporný nástroj farizejov; predvádza naučené magické kúsky a na váš účet sa vydáva za Mesiáša! A somári a voly, ako ty, mu sadnú na lep a veria jeho slovám pokušiteľa! Mali by sme ich všetkých zobrať, poriadne ich zmlátiť prútmi a vyšmariť ich za hranice ako hnoj a špinu!“ 33,6

„Ach, vy zaslepení! V dome, v ktorom bývam, čakajú Jeho anjeli Boží a nosia pre Neho jedlo, pitie, a veci na spanie, a vy takto hovoríte?! Pán vás za to potrestá!“33,7

Ako to lekár vyslovil, desať ich v okamihu onemelo, a žiaden z nich nedokázal vysloviť ani slovo, ale zostali nemí počas celého Môjho dvojdňového pobytu v Sychar. Doktor ich ale nechal tak a ponáhľal sa za Mnou.33,8

Keď ku Mne príde, hovorí Mi: „Pane! Tvoj dom je pripravený! Dejú sa tam zázračné veci! Ale cestou sem som stretol niekoľko darebákov, ktorí sa Ťa snažili predo mnou očierňovať. Ale ich vyvreskovanie netrvalo dlho! Tvoj anjel im plesol po ústach a okrem dvoch všetci onemeli; tí dvaja sa ale hrozne zľakli a utiekli. Toto sa, ó, Pane, udialo všetko za poslednú polhodinu!“ – Hovorím Ja: „Buď pokojný, to muselo prísť, aby sa tí, ktorí už veria v Moje meno, od nás neodvrátili! Teraz už ale ideme a ty, moja drahá žena zo Samárie, si nezabudni svoj džbán!“ Žena hneď naberie čerstvú vodu a berie ju so sebou do domu. – Pri Jakobovej studni pred mestom Sychar tak ubehla polka dňa a priniesla celkom bohatú žatvu.33,9

Čítať ďalej O titule