Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

28 – Žena je ochotná dať sa Pánovi napiť. Od duchovného smädu Pána k ľudskému srdcu. Liečiaci duch u veriacich ľudí. Rozhovor o Mesiášovi. Pán sa žene odhalí ako Mesiáš.

Hovorí žena: „Áno, Pane, teraz si hovoril jasnejšie! Ale povedz mi: Nie si už smädný alebo sa len nechceš napiť zo džbána od hriešnice?“ Hovorím Ja: „Drahá žena, môžeš to nechať tak, lebo vedz, že ty si Mi milšia ako tvoj džbán a tvoja voda! Keď som predtým chcel, aby si sa Mi dala napiť, nemyslel som tvoj džbán, ale tvoje srdce, v ktorom je omnoho chutnejšia voda ako v tejto studni a v tvojom džbáne. Vodou svojho srdca môžeš tiež vyliečiť celé svoje telo, lebo to, čo sa Mi na tebe páči, to ťa aj vylieči, pokiaľ tomu dokážeš uveriť!“28,1

„Ach, Pane, ako to mám zariadiť, aby som dostala vodu môjho srdca do môjho prirodzenia? Pane, odpusť mi, že s tebou hovorím tak otvorene, ale som len biedna žena. Vieš, bieda nepozná hanbu ako hanbu, ale len samú seba, a preto popustí uzdu jazyku podľa toho, aká veľká je jej núdza. Keby som nebola taká biedna, veru, ponúkla by som ti svoje srdce! Ale – ó, Bože, Ty svätý Otec, pomôž mi! – som taká veľmi chorá a nesmiem už ku svojim mnohým hriechom pridávať žiadne nové, lebo ponúknuť niekomu takému čistému, ako si zaiste ty, také nečisté srdce, by určite bolo tým najväčším hriechom!“ 28,2

Hovorím Ja: „Moja drahá žena, nie ty si Mi ponúkla svoje srdce, ale Ja som si ho zobral, keď som ťa žiadal o vodu! Preto Mi svoje srdce môžeš ponúknuť, lebo Ja prijímam aj srdcia Samaritánov! Ak Ma miluješ, robíš dobre, lebo Ja som ťa miloval už dávno predtým, ako si na Mňa mohla čo len pomyslieť!“28,3

Tu sa tá krásna žena začervená a povie, trochu zahanbene: „Odkedy ma teda poznáš? Bol si už niekedy v tomto meste alebo v Samárii? Veru, ja som ťa tu nikde nezahliadla! Och, prosím ťa, povedz mi to, kde a kedy si ma videl!“ 28,4

Hovorím Ja: „Ani tu, ani v Samárii, ani na žiadnom inom mieste, a predsa ťa poznám už od narodenia, a dokonca ešte skôr; a celý čas som ťa miloval ako svoj život! Ako sa ti to pozdáva? Si spokojná s Mojou láskou? Vieš, keď si vo svojich dvanástich rokoch spadla do nádrže, bol som to Ja, kto ťa vytiahol – ty si ale nemohla vidieť ruku, ktorá ťa vytiahla z nádrže! Spomínaš si ešte nato?“28,5

Z toho je žena úplne v rozpakoch a nevie, čo by na to mala povedať, lebo v jej srdci už horí veľa plameňov a jej láska sa viditeľne zväčšuje. 28,6

Nejakú chvíľu som nechal jej srdce pracovať a potom som sa jej opýtal, či nevie niečo o Mesiášovi, ktorý má prísť.28,7

(Ján 4:25) Hovorí žena: „Viem, že prichádza Mesiáš, a bude sa volať Kristus! Keď Ten príde, povie nám (tiež len) všetko (to, čo si mi teraz povedal ty)?“ 21

Nato žena – s veľmi červenými lícami a vzdúvajúcou sa hruďou – povie: „Pane, ty najmúdrejší prorok Boží, dobre viem, že má prísť zasľúbený Mesiáš a Jeho meno bude Kristus! Keď ale príde, bude nám môcť povedať len to, čo si mi teraz povedal ty?! Kto nám ale povie, kedy a odkiaľ príde Mesiáš? Keď si taký veľmi múdry, možno by si mi vedel povedať niečo bližšie o príchode Mesiáša? Lebo vieš, už dlho čakáme, a o Mesiášovi nepočuť nikde ani slova! Preukázal by si mi tým veľkú láskavosť, keby si mi povedal, kedy a kde presne príde Mesiáš, aby oslobodil Svoj ľud od jeho mnohých nepriateľov! Och, povedz mi to, ak to vieš! Možno sa Mesiáš zľutuje aj nado mnou a pomôže mi, ak by som ho o to veľmi prosila!“28,8

(Ján 4:26) Ježiš jej povedal: „To som Ja, kto sa s tebou rozpráva.“

Ja nato poviem žene krátko, ale veľmi láskavo: „To som Ja, kto sa s tebou teraz rozpráva!“28,9

21 V slovenských prekladoch biblie tento verš nie je vo forme otázky, ale oznamovacej vety. [pozn. prekl.]

Čítať ďalej O titule