Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

26 – Pán a žena pri Jakobovej studni. Pánove slová o živej vode.

(Ján 4:7) Vtedy si prišla žena zo Samárie nabrať vodu (bola vlastne z mesta Sychar; v Samárii, hlavnom meste toho kraja, sa len narodila). A Ježiš jej povedal: „Žena! Daj sa mi napiť!“

(Ján 4:8) Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť jedlo.

Ako som ďalej márne čakal na nádobu z dedinky, tu prichádza, ako na zavolanie, so džbánom jedna Samaritánka zo Sychar, aby si v ten horúci deň z Jakobovej studne, ktorej voda bola veľmi svieža, nabrala lahodného osviežujúceho nápoja. Najprv si Ma vôbec nevšíma, ale keď na šnúre ťahá zo studne svoj džbán plný vody, vtedy ju prvýkrát oslovím a hovorím jej: „Žena! Som veľmi smädný, daj Mi napiť vody z tvojho džbánu!“26,1

(Ján 4:9) Samaritánska žena mu na to povedala: „Ako to, že odo mňa žiadaš vodu na pitie, keď si zjavne Žid, a ja samaritánska žena? Veď (pyšní) Židia sa predsa s nami, (chudobnými) Samaritánmi nestýkajú!“

Žena, vidiac vo Mne Žida, robí na Mňa veľké oči a po chvíli povie: „Ty si tiež jedným z tých, ktorí ma v meste zastavili a vypytovali sa, kde sa tam dá kúpiť jedlo? To boli pyšní Židia, a Ty si určite tiež Žid, ako prezrádza tvoje oblečenie, ale ja som samaritánska žena! Ako to, že si odo mňa pýtaš vodu na pitie?! Pozrime sa na týchto pyšných Židov – keď sú v núdzi, je im dobrá aj chudobná Samaritánka, ale inak pre nás nemajú oči ani uši! Áno, keby som mohla s týmto džbánom vody utopiť celé Judsko, s veľkým potešením by som ti dala žiadanú vodu na pitie, inak ťa ale radšej uvidím zdochnúť od smädu, ako by som Ti mala dať čo len kvapku vody z tohto džbánu!“ 26,2

(Ján 4:10) Ježiš jej na to povedal: „Keby si vedela o Božom dare a kto je Ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť!‘, ty by si prosila Jeho a On by ti dal napiť zo živej vody.“

Hovorím Ja: „Vo svojom poznaní si slepá a presne tak aj rozprávaš! Keby si vedela lepšie rozlišovať a dokázala rozpoznať Boží dar a Toho, kto k tebe prehovára a povedal: 'Žena, daj Mi napiť!', padla by si pred Ním na kolená a prosila ho o pravú vodu, a On by ti dal napiť zo živej vody! Hovorím ti, že kto verí tomu, čo hovorím, z jeho tela budú takisto vytekať prúdy živej vody, ako to stojí napísané v Izaiášovi 44:3 18 a v Joelovi 3:119.“ 26,3

(Ján 4:11) Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká; odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu?“

Hovorí žena: „Zdá sa, že si zbehlý v Písme! Ale ako vidím z tvojej žiadosti o dúšok vody z môjho džbánu, určite nemáš žiadnu nádobu, ktorou by si mohol nabrať vodu zo studne – a rukou ju nedosiahneš, lebo studňa je hlboká. Chcela by som preto vedieť, akým umením sa k nej chceš dostať, lebo len rukou až k vode nikto nedočiahne?! (Alebo mi možno chceš dať skryte najavo, že máš chuť si so mnou niečo začať? Mladá som ešte dosť, aj príťažlivá, veď nemám ešte ani tridsať rokov! Ale zo strany Žida by taká túžba po najopovrhovanejšej Samaritánke bola veľkým divom, veď vám sú aj zvieratá milšie ako Samaritáni! Veru, na toto by si ma nikdy nenahovoril!)“ 26,4

(Ján 4:12) Si azda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok?

„Kto a čo si ty, že si trúfaš so mnou takto hovoriť? – Si azda viac ako náš otec Jakob, ktorý nám dal túto studňu, z ktorej pil on, jeho deti i jeho dobytok?! Čo si o sebe myslíš? – Pozri, ja som len chudobná žena; ak by som bola bohatá, určite by som si nešla po vodu v tejto horúčave sama. Chceš zo mňa, ako Žid, urobiť ešte väčšiu chuderu, ako už som?! Pozri sa na moje oblečenie, ktoré ledva dokáže zakryť moju nahotu, a hneď ti bude jasné, že som veľmi chudobná! Ako odo mňa môžeš chcieť, aby som ťa ako chudobná úbohá žena musela snáď ešte prosiť, aby som ti, pyšnému Židovi, smela poslúžiť rozkošou? Fuj, ak si mal na mysli toto! Ale predsa len nevyzeráš byť taký, preto ani nechcem, aby si to, čo som ti povedala, bral až tak úplne vážne! Ale keď si sa už so mnou začal rozprávať, vysvetli mi poriadne, čo myslíš tou svojou živou vodou!“26,5

(Ján 4:13) Ježiš jej povedal: „Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smädný.“

Hovorím Ja: „Už som ti povedal, že si slepá vo svojom poznaní, a je preto pochopiteľné, že Mi nevieš a nemôžeš rozumieť. Pozri, povedal som ti tiež: Kto verí Môjmu slovu, z jeho lona budú vytekať prúdy živej vody! Pozri, na tejto Zemi som už tridsať rokov, a ženy som sa nikdy nedotkol – prečo by som mal teraz zrazu zatúžiť po tebe? Och, ty slepá bláznivá žena! A ak by som si s tebou aj niečo začal, určite by si zase vysmädla a musela sa napiť, aby si uhasila svoj smäd – keď som ti ale ponúkol živú vodu, z toho je jasné, že som ňou chcel naveky utíšiť tvoj smäd po Živote! Lebo vedz, že Moje Slovo, Moje učenie je takou vodou!“26,6

(Ján 4:14) „Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám Ja, ten už nikdy nevysmädne. Ale voda, ktorú mu dám, sa v ňom stane prameňom vody prúdiacej do večného života!“

„Kto sa napije prírodnej vody z tejto alebo aj nejakej inej studne, o krátky čas opäť vysmädne. Kto ale pije (vo viere prijíma do svojho srdca) duchovnú vodu (Moje učenie), ktorú dokážem dať len Ja Sám, ten už nikdy nevysmädne, lebo voda, ktorú mu dám, sa v ňom stane prameňom, ktorého voda prúdi do večného života.26,7

Vieš, ty Ma považuješ za pyšného, arogantného Žida, ale pozri, Ja som z celej duše mierny a naplnený najhlbšou pokorou. Ale Moja živá voda je práve samotná táto pokora – preto ten, kto nebude práve taký pokorný, ako som Ja Sám, nebude mať na Kráľovstve Božom, ktoré teraz prišlo na Zem, žiaden podiel.26,8

Tá živá voda, ktorú som ti ponúkol, je súčasne aj jediné pravé poznanie Božie a večný život z Boha, prúdiacim z Boha, Života všetkého Života, do človeka ako večný život, kde sa stane nevyčerpateľným večne trvajúcim životom, ktorý potom prúdi naspäť do Života Božieho a v Bohu vyvolá jeden a ten istý slobodne pôsobiaci Život. Pozri, takáto je voda, ktorú ti ponúkam, tak ako Mi môžeš tak nesprávne rozumieť?!“26,9

(Ján 4:15) Žena mu povedala: „Pane, daj mi tej vody, aby som už nikdy nebola smädná a nemusela sem chodiť po vodu (čo je pre mňa ťažké)!“

Hovorí žena: „Tak mi daj z tej vody, aby ma už nikdy nesmädilo a nemusela som sem merať namáhavú cestu, aby som si nabrala vodu z tejto studne! Lebo vieš, bývam na opačnom konci mesta a mám to sem naozaj ďaleko!“ 26,10

(Ján 4:16) Ježiš jej povedal: „Choď, zavolaj svojho muža a príď (s ním) sem!“

Hovorím Ja: „Och, žena, si strašne zadubená, nedá sa s tebou rozprávať, lebo o duchovných veciach nemáš ani poňatia! – Choď naspäť do mesta, zavolaj svojho muža a príď s ním sem! S ním sa budem rozprávať a určite Mi bude rozumieť lepšie ako ty! Alebo je aj tvoj muž ako ty a bude si chcieť duchovnou vodou pokory uhasiť svoj telesný smäd?“26,11

18 (Izaiáš 44:3) Lebo vylejem vodu na smädnú pôdu a vodné toky na súš. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvojich potomkov.

19 (Joel 3:1) Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať videnia.

Čítať ďalej O titule