Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

242 – Tajomstvo životnej sily. Očistné pôsobenie choroby a diéty. Dôležitosť vhodnej stravy u detí. Varovanie pred konzumáciou červivého a nezrelého ovocia, zemiakov a kávy.

Zakaždým, keď duša pre svoje telo vyžaduje hmotnú výživu a je jej poskytnutá, spolu s ňou vždy dostáva do svojho tela aj celú légiu oslobodených, no stále ešte zlých a nečistých duchov, ktorí jej potom musia byť nápomocní pri ďalšom budovaní jej tela.242,1

Duchovia sa však postupne čoraz viac vzmáhajú a čoskoro vybudujú svoju vlastnú dušu, inteligentnú podľa svojho druhu. Keď dosiahnu takúto úroveň, čoskoro tiež samotnú dušu, ako oprávnenú vlastníčku tela, vytláčajú nabok; a začínajú v tele uskutočňovať také opatrenia, ktoré vyhovujú ich domnelému blahobytu.242,2

Keď už vo svojom domnelom blahobyte dosiahli dosť vysokú úroveň – čo sa ľahko stáva v prípadoch, keď je duša pre svoje mladé telo príliš hladná až pažravá – u detí môže a musí nastať niekoľko javov.242,3

Cudzorodé musí byť – pokiaľ dieťa nechceme nechať prejsť do zjavnej posadnutosti – buď vylúčené za pomoci nejakej vhodnej choroby alebo – pokiaľ nejakú slabšiu detskú dušu nechceme príliš trápiť – sa duša až do určitého času nechá biedne živoriť v takomto napoly cudzorodom tele a potom sa zase cez poučenie, buď zo strany vonkajšieho alebo vnútorného duchovného sveta, usiluje pozdvihnúť na taký stupeň vhľadu, že nakoniec začne votrelcov dobrovoľne vyháňať pomocou postenia sa a rôznych iných sebaobmedzení, alebo sa jej, ak sú votrelci príliš zatvrdnutí, zoberie aj celé telo a takáto duša sa potom vybuduje na nejakom inom svete, vhodnom pre večný život.242,4

Aj pre rodičov často trpká, skorá telesná smrť ich detí má takýto dôvod; preto by mali najmä pozemsky bohatí rodičia veľmi dbať na to, aby ich deti dostávali takú vonkajšiu stravu, ktorá slúži danému účelu.242,5

Pokiaľ matka požíva pokrmy Mojžišom označené za nečisté, nech dieťa nekojí, ale nech ho nechá kojiť inej, ktorá požíva čisté pokrmy, inak bude mať s dieťaťom veľké ťažkosti.242,6

Z tohto dôvodu boli už Abrahámom, hlavne ale Mojžišom, pre Židov zákonne ustanovené čisté zvieratá a čisté plodiny, a všetci, ktorí takéto zákony svedomito dodržiavali, nikdy nemali choré deti a sami dosiahli vysoký vek, a umierali zvyčajne na stareckú slabosť.242,7

No v týchto časoch, keď človek baží aj po tých najčudnejších lahôdkach a už vôbec nemyslí na to, či je to ktoré sústo čisté alebo nie, a vo viacerých krajinách pchajú do tela všetko, čo sa nevolá kameň a hlina, je zo strany slepého ľudstva aj tak zázrak, že telesne ešte neupadli do príslušných zvieracích foriem, čo sa im po duševnej stránke už podarilo dosiahnuť.242,8

Keď sú teraz deti už v prvých rokoch svojho života postihnuté rôznymi chorobami, hlavný, priam rukolapný dôvod tohto spočíva predovšetkým v nanajvýš nevhodnej výžive, ktorou sa do tela dostáva priveľké množstvo zlých a nečistých duchov, ktoré sa často pre spásu duše samotnej musí nezriedka riešiť jej úplným odstránením z mladého tela, a teda za predčasnú telesnú smrť ich detí nie je na vine nič iné ako neodpustiteľná slepota rodičov, keďže takíto rodičia nasledujú radšej čokoľvek iné ako Božiu radu v posvätnej knihe!242,9

Pozrite, cez Mojich anjelov nechávam každý rok u všetkých ovocných stromov, ktorých plody používajú ľudia pre svoju výživu, vykonať čo najstarostlivejšiu prebierku, následkom ktorej nesmie dozrieť žiadne jablko, žiadna hruška a žiaden plod, ktorý vykvitol, nech už sa nazýva akokoľvek, v ktorom sa niekde vo fáze vytvárania plodu zakliesnil nejaký príliš nečistý duch – každý takýto plod bude zo stromu alebo kríku zhodený ako nezrelý.242,10

Taká istá starostlivosť je venovaná všetkým druhom obilnín a rastlín určených pre ľudskú výživu.242,11

Ale slepý človek to nielenže nepoznáva, ale žerie nad to všetko ako polyp čokoľvek, čo mu pripadá chutné – aký to div, keď zakrátko ochorie, stane sa otupeným, unaveným, zmrzačeným a celkom zúboženým!?242,12

Tak sú takzvané zemiaky všetkých druhov – najmä pre deti a dojčiace, rovnako ako tehotné ženy – viac ako zlé, a ešte horšia je káva! Slepota však nič nevidí a obe si kvôli dobrej chuti vychutnáva s veľkým pôžitkom – deti to však telesne zúbožuje; a nakoniec aj ženy a mužov. Slepému je to ale jedno; veď predsa konzumuje aj oveľa horšie jedy – prečo by teda nemal jesť tieto dva ľahšie druhy jedov?!242,13

Ja ešte raz určím jedlá vhodné pre ľudí – ak sa toho bude človek držať, bude a zostane zdravý; ak sa tým ale nebude riadiť, nech potom aj zhynie ako zlá zver na púšti.242,14

Dosť už ale k týmto nanajvýš potrebným vysvetleniam, vráťme sa zase naspäť k tomu hlavnému!242,15

O titule