Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

240 – O pravom uctievaní šabatu. Prepustenie jedenástich. Rozdelenie pokladov z jaskyne. Vrátenie zabavených detí ich rodičom a odškodnenie olúpených.

No nasledujúceho dňa, ktorý pripadol na šabat, sa Ma Faustus, hoci bol Riman, opýtal, či sa má židovský šabat ctiť alebo nie, a čo sa má udiať s tými jedenástimi farizejmi.240,1

Hovorím Ja: „Najdrahší priateľ a brat! Každý deň naplnený dobrými skutkami je pravým šabatom, a každý deň, kedy človek vykonal niečo zásadne dobré, zároveň tým šabat aj oslávil. Preto máš počas dnešného šabatu vykonať toľko dobrého, koľko len môžeš a chceš, a určite sa ti to nebude počítať k hriechom, iba ak tými svetskými hlupákmi, ktorí dokonca preklínajú aj vietor, ak duje počas šabatu, takisto ako dážď a kŕdle vtákov lietajúcich vzduchom. Takíto blázni nám však nikdy nemajú slúžiť ako príklady hodné nasledovania, ale len ako nadovšetko odstrašujúce príklady – lebo títo preklínajú dobro a chcú, aby ich zlo bolo oslavované po celom svete! To sa týka aj dodržiavania každého ďalšieho šabatu!240,2

A čo sa týka tých jedenástich – potom, ako sa zmocníš všetkých ich pokladov z jaskyne, ich tiež pusť na slobodu! Cisárovi pošli to, čo mu patrí, a dôvod omeškania uveď, aký chceš; no daj aj svätyni to, čo jej patrí z jaskyne pri Chorazin; ale veľkňazovi povedz, ako boli tieto poklady pred mnohými rokmi objavené dotyčnými farizejmi a utajené pred svätyňou, ktorej v podstate patria, a svätyňa sa potom s tými jedenástimi patrične vysporiada.240,3

Čo sa však týka pokladov v Kisjonových horách, jedna tretina pripadne jemu, jedna tretina v mene cisára tebe a jedena tretina má byť rozdelená medzi všetkých tých chudobných, ktorí sem prišli kvôli svojim deťom a ukradnutým veciam; a celá záležitosť bude potom na všetky časy časov uzavretá. Využi dnešný deň!240,4

Baram a Kisjona majú dobré lode, a pri dobrom vetre budete v priebehu pár hodín hotoví s vyprázdnením jaskyne pri Chorazin; časť z nich ale vyšli na vyčistenie Kisjonovej jaskyne, a ak budeš čo len trochu činorodý, mohol by si mať poklady z obidvoch jaskýň večer tu, a zajtra už na ceste do miest ich určenia!240,5

Všetky poklady by som sem síce mohol za okamih premiestniť pomocou Archiela, ale je tu teraz veľa ľudí, a taký zázrak by vzbudil priveľký rozruch, preto od toho upustím. Aj tak ti ale pri tom budem skryte nápomocný, takže túto prácu – na ktorú by si pri zvyčajnom chode vecí potreboval dobré tri dni a mal dosť čo robiť – celú zvládneš za jeden deň, konkrétne dnes. Teraz už ale neotáľaj, ale jedna noha tam, druhá naspäť! 240,6

So sebou však zober len jedného farizeja; ostatní zatiaľ zostanú pod dohľadom tu!240,7

Pilah nech ale zostane tu; lebo na takéto veci – s akými by sa Deti Božie mali zaoberať tak málo, ako je to len možné – je až pridobrý. Ty sám tiež nemusíš ísť osobne na tie dve označené miesta; postačí jeden komisár vybavený od teba patričnou plnou mocou. My sa tu medzičasom budeme venovať rozdeľovaniu zabavených vecí a detí ich príslušným rodičom.“ 240,8

Kto je s takouto organizáciou spokojnejší ako Faustus?! Pre neho to bolo trojnásobne výhodné: po prvé mohol zostať pri Mne, po druhé pri svojej mladej manželke, ktorú teraz veľmi ľúbil, a po tretie mal priestor, vypracovať popri tom pre cisára vysvetľujúcu správu, a sprievodný a dodací list na dobrom pergamene, aby mohli byť už nasledujúci deň všetky peniaze a poklady vyslané na svoje miesta určenia.240,9

Ako obaja komisári odchádzajú vyzdvihnúť spomínané poklady, my sa hneď pustíme do rozdeľovania zabavených vecí a detí, ktoré síce už väčšinou cez noc svojich rodičov našli; no stále boli medzi nimi niektoré, ktorých rodičia ležali doma chorí od žiaľu a nešťastia, a preto neboli schopní prísť na Kis, aby si tam vyzdvihli svoje deti a ostatné veci. 240,10

Títo rodičia potom poverili svojich susedov, aby prevzali ich deti a veci, ak by sa tieto po oznámení dali ešte niekde dohľadať, takže pri rozdeľovaní sa bralo na zreteľ aj toto. Každý dostal presne to, čo mu náležalo a každá strana dostala navyše – ako som to Ja určil – od Kisjonu sumu sto libier ako tretinový podiel z pokladu v jaskyni nachádzajúcej sa na jeho pozemkoch. Po tejto práci a po rozdaní dotácií boli všetky strany, ktorých bolo, pravdaže, niekoľko stoviek, prepustené z Kisu potom, ako ich predtým všetkých Faustus dobre poučil a napomenul.240,11

Kisjona dal pripraviť všetky nákladné lode a celá veľká karavána – ľudia z Chorazin, Kafarnaumu a Nazaretu – bola týmto spôsobom prepravená naspäť domov, a celé rozdeľovanie a odvoz domov trvalo len o čosi viac ako sedem a pol hodiny.240,12

Čítať ďalej O titule