Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

227 – Cesta na more. Naliehavé posolstvo v súvislosti s ochorením Jairusovej dcéry. Pán vážne prehovorí k Jairusovým poslom. Návrat na Kis.

Po jedle, keďže deň je pekný a jasný, sme podnikli cestu na more. Baram rýchlo pripraví svoju loď; Kisjona taktiež pripraví svoju veľkú loď, a táto pohodlne pojme polovicu učeníkov.227,1

Ale Ja, hlavní učeníci, Baram a Kisjona nastúpime na skvele postavenú Baramovu loď, ktorá mala dve plachty a na oboch stranách po šesť silných vesiel, takže mohla byť poháňaná ako vetrom, tak aj veslami. Plavili sme sa z Kisu smerom na Kafarnaum, avšak bez toho, aby sme mali v úmysle prísť do Kafarnaumu.227,2

Keď sme však boli už pár hodín na mori, plaviac sa smerom na Kafarnaum, z diaľky sme spozorovali loď, ktorá rýchlo mierila naším smerom. Niesla farby Kafarnaumu, a keď sme z jej kurzu odbočili, aby sme videli, či má skutočne namierené k našim dvom lodiam, aj kafarnaumská loď sa odklonila od svojho pôvodného kurzu a rýchlo nás prenasledovala naším smerom. Keď si to Baramovi lodníci uvedomili, pýtali sa Barama, čo majú robiť, lebo sa zdalo, že kafarnaumská loď nejaví žiadne dobré úmysly. No Baram sa obrátil na Mňa, čo si o tom myslím.227,3

A Ja som mu povedal: „Dovoľ lodi prísť až k nám, a potom uvidíme, akú má vôľu!“ Po týchto Mojich slovách nechá Baram stiahnuť plachty a zastaviť veslovanie; a lodníci na Kisjonovej lodi učinia rovnako.227,4

V priebehu štvrťhodiny sú lodníci z kafarnaumskej lode pri nás a pýtajú sa Barama, či sa nenachádzam na lodi, keďže v Kafarnaume sa dozvedeli, že sa zdržiavam na Kise. Ich ale poslal predstavený Jairus, aby Ma poprosili, či by som prišiel do Kafarnaumu, lebo sa stalo, že Jairusova dcérka, ktorú som pred niekoľkými týždňami vzkriesil z mŕtvych, zase tak veľmi ochorela, že jej viac nie je schopný pomôcť žiaden lekár. „Predstavený sa obáva, že zomrie. Ak nás dokážete priviesť k Ježišovi z Nazaretu, čaká vás veľká odmena!“, vravia nakoniec lodníci Baramovi a jeho lodníkom.227,5

No Baram povedal: „Z vašej reči usudzujem, že vás k nám priviedli dobré úmysly a vravím vám: Ten, ktorého hľadáte, je na mojej lodi. Či si vás ale bude chcieť vypočuť, a vyhovieť vašej prosbe, to vám neviem povedať. Pôjdem ale za Ním do kajuty a prehovorím s Ním.“227,6

Kafarnaumčania sa s tým uspokoja, a Baram príde za Mnou do otvorenej kajuty a chce Ma oboznámiť s ich žiadosťou.227,7

Ja mu však poviem: „Bratku, ušetri si slová, lebo Ja už dávno všetko viem, a už v Jesaire som ti vravel, že to celé prebehne takýmto nactiutŕhačským spôsobom. Aby Ma mohli prenasledovať a spochybňovať Moje učenie, popreli, že Jairusova dcéra bola chorá a umrela – tvrdili, že len spala úplne zdravým spánkom, z ktorého som ju prebudil celkom prirodzeným spôsobom, a potom som sa podvodne tváril, že som ju vzkriesil z úplnej smrti. 227,8

Ale teraz, keďže bol tento Môj čin čistým podvodom, bude musieť dcérenka zase raz zaspať prirodzeným spánkom, z ktorého ju potom prirodzene zobudí akýkoľvek normálny človek.227,9

Veru, tejto sa nedotknem, kým nebude tri dni ležať v hrobe! Vyjdi teda hore na palubu a oznám im to; potom ale napni plachty, a dobrý vietor nás veľkou rýchlosťou poženie cez veľký záliv pri Kise tak, že nebudú vedieť, kam sme sa podeli.“227,10

Baram sa teraz rýchlo ponáhľa na palubu a povie: „Moji vážení vyslanci pána predstaveného! Je mi zo srdca ľúto, že vám od Ježiša, Pána, nemôžem priniesť žiadnu priaznivú odpoveď! Je to ale chyba Kafarnaumčanov samotných, lebo vtedy, keď dcéru predstaveného naozaj opätovne prebudil k plnému životu zo zjavnej a úplnej smrti, netrvalo vôbec dlho, kým ho oni, farizeji tohto Ním prekliateho mesta, začali rovno označovať za podvodníka a všetkým ľuďom dokazovali a tvrdili, že Jairus chcel Ježišovi len pripraviť skúšku, a preto svoju dcéru, ktorá bola zdravá ako repa, uložil na pripravenú smrteľnú posteľ, a zradca Ježiš, ktorý o tom nemal ani tušenia, ju potom, samozrejme, veľmi ľahko prebudil k životu. Ako som to od viacerých počul, keď si nakoniec uvedomil, že ona žije, tak silno jej stlačil ruku, že radšej vstala, akoby mala dlhšie znášať bolesť silného tlaku.227,11

Skutočným zámerom predstaveného bolo – ako som počul –, že dcéra sa nemala prebudiť, aby potom Ježiša, ako úplného gaunera, mohli zdrapiť a zahubiť ho. Ale tým, že dcéra sa prebudila, bol tento krásny plán ľuďmi prekazený, lebo ľud bol pevne presvedčený, že dcéra, ktorá bola za týmto účelom predtým pár dní udržiavaná v chorobe, bola skutočne vzkriesená zo smrti. 227,12

Preto sa teraz na ňu ani nepozrie, alebo možno až keď bude napoly rozložená v hrobe!227,13

S týmto odkazom sa teraz môžete vrátiť domov a povedať to svojmu predstavenému, aby si tak uvedomil, akou najčernejšou nevďačnosťou je naplnené jeho srdce! On v žiadnom prípade nepôjde do Kafarnaumu, keďže toto miesto už zospodu naveky požehnal!“227,14

Po týchto slovách dá Baram rýchlo pripraviť plachty; a keď sa tieto napnú, hneď sa aj objaví vietor a obe lode potlačí takou rýchlosťou, že kafarnaumská loď, ktorá nemala žiadne plachty, a bola tiež nevzhľadným, nízkym plavidlom, za niekoľko málo okamihov natoľko zaostala, že sme ju úplne stratili z dohľadu. A keď sme pristáli nad veľkým zálivom pri Kise a vystúpili na pevninu; a lode nechali prázdne zájsť do veľkého zálivu, vietor sa obrátil a začal mocne vanúť smerom na Kafarnaum.227,15

Čítať ďalej O titule