Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

224 – Kisjona a Baram sa predbiehajú v pohostinnosti. Dôležitosť vnútorného sebaskúmania.

Nato sa hneď zdvihneme z lavíc a prejdeme do záhrady, kde nás už očakávajú bohaté raňajky, ktoré nám zase pripravil Baram.224,1

Kisjona však Baramovi povie: „Ale bratku, čo to robíš?! Myslíš si snáď, že moje sklady, komory a vínne pivnice sú prázdne?!“224,2

Baram povedal: „Bratku, viem až pridobre, že ani tisíc každodenných hostí by tvoje zásoby neskonzumovalo ani za tisíc rokov, ja však, Bohu vďaka, tiež nepatrím medzi chudobných tejto zeme, tak mi ešte dnes prenechaj tú radosť, postarať sa o všetkých týchto hostí. Ja mám z toho totiž veľkú radosť, keď môžem svojím málom poslúžiť Pánovi! Zajtra sa to už zase môže veselo zvŕtať na tvojich peciach!“224,3

Kisjona a Baram sa objímu a pobozkajú, potom sa takisto posadia k stolu a zjedia lahodnú rybu s chlebom a vínom.224,4

Po jedle sa však Kisjona pýta, čím sa cez deň budeme zaoberať alebo či zase plánujem nejaký výlet, aby mohol podniknúť prípravy na pohodlnú cestu. 224,5

Hovorím Ja: „Môj priateľ a brat! Len sa o nič nestaraj! Čo čas prinesie, toho sa chopíme! No dnešok a zajtrajšok prinesie, mimo nás samých, len málo alebo nič, a preto ani nebudeme potrebovať žiadne zvláštne prípravy. Zajtra k večeru príde Filopold z Kány; ten nám bude mať dosť čo povedať. 224,6

Teraz sa však, až do poludnia, budeme v chladivom tieni stromov zaoberať určitými cvičeniami v sebaskúmaní!224,7

Lebo vpravde vám hovorím: Nič nie je pre celého človeka blahodarnejšie ako venovať nejaký čas vnútornému sebaskúmaniu! Kto chce prebádať seba a svoje sily, musí sa častejšie skúmať a vnútorne do seba nahliadať. 224,8

Keďže je to také dôležité, dnes dopoludnia chceme aj my podstúpiť takéto cvičenie, no po obede sa vyberieme trochu na more a uvidíme, či sa tam bude dať niečo podniknúť.“224,9

Niektorí však nevedia, ako s tým sebaskúmaním začať a pýtajú sa Ma na to. Ja ale poviem: „Odpočívajte a v tichosti živo premýšľajte o svojom konaní a správaní, o vám dobre známej Božej Vôli, a či ste v rozličných časoch vášho života konali v súlade s ňou – takto sa vnútorne prehliadate, a stále viac a viac sťažujete Satanovi preniknúť do vás. Lebo tento sa o nič neusiluje viac, ako všemožnými vonkajšími bezvýznamnými komédiami zabrániť človeku v jeho vnútornom sebaskúmaní.224,10

Lebo keď raz človek dosiahne v nahliadaní do svojho vnútra určitú zručnosť, veľmi ľahko a rýchlo v sebe objaví, aké pasce mu Satan nachystal, a tieto potom môže dôsledne prekaziť, zničiť a prijať rázne opatrenia pred všetkými budúcimi zákernosťami tohto nepriateľa. To vie Satan až príliš dobre, a preto sa nadovšetko usilovne činí, aby dušu zamestnával všemožnými komédiami, ktoré dušu vyťahujú von – potom v zákulisí veľmi ľahko nastraží rozličné pasce, ktoré duša nepostrehne, a do ktorých sa nakoniec musí tak zamotať, že stav sebaskúmania už viac nedokáže dosiahnuť – čo je veľmi zlé. 224,11

Tým bude duša čoraz viac oddeľovaná od svojho ducha a tohto už nedokáže prebudiť, a to je potom v človeku už začiatkom druhej smrti. 224,12

Teraz viete, v čom spočíva to vnútorné sebaskúmanie. Preto sa v tom až do poludnia v tichosti cvičte, a dovtedy sa nenechajte vyrušovať žiadnymi vonkajšími úkazmi! Lebo Satan si určite nenechá ujsť príležitosť, aby vás od toho odlákal nejakým vonkajším dianím. Vtedy si ale spomeňte, že som vám to predpovedal, a rýchlo sa obráťte naspäť do seba samých!“ 224,13

Potom sa už všetko úplne utíši a každý sa začne intenzívne skúmať, a táto aktivita pokračuje bez prerušenia celú jednu hodinu.224,14

Čítať ďalej O titule