Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

213 – Zem ako jediná škola pre Deti Božie. O reinkarnácii (prevtelení). Slnečný svet Prokyón. O Pánovom vtelení. Zázrak anjelského posla. Murahel (Filopold) a Archiel (archanjel). Zmluva zo slnečného sveta.

Hovorím Ja: „Môžeš to nechať tak, lebo sa už čoskoro sám presvedčíš, či sa s týmto dá niečo urobiť alebo nie!“ Obrátim sa na stoika Filopolda: „Myslíš si teda, že si s Bohom, svojím Stvoriteľom, neuzavrel vopred žiadnu zmluvu a nepristúpil si na všetky podmienky – ktoré ti boli často opakované – a ktoré sú pre život na tejto planéte nadovšetko nutné? Hľa, blázon, toto je už dvadsiate svetové teleso, na ktorom telesne žiješ! Tvoj celkový telesný vek vyjadrený v rokoch tejto Zeme je také veľké číslo, že zďaleka prekračuje počet zŕn najjemnejšieho piesku vo všetkých moriach Zeme! Ale aký, pre človeka putujúceho v tele nepredstaviteľný, takmer nekonečný čas si existoval ako čistý duch v najplnšom bytí a najjasnejšom sebauvedomení v nekonečnom priestore, slobodne žijúc s nespočetnými inými duchmi, naplno si užívajúc ten najslobodnejší život vo všetkej sile! 213,1

Keď si ale v tele na posledne obývanom slnečnom svete (ktorému mudrci tejto Zeme dali meno Prokyón 61, ktorý však na svojej šírej zemi bol svojimi obyvateľmi pomenovaný Akka, a to v jednom a tom istom akcente, keďže obyvatelia tohto sveta používajú len jeden jazyk) predostrel to najživšie želanie – keď si sa od anjela dozvedel, že veľký, všemohúci, večný Duch, ako jediný Stvoriteľ a Udržiavateľ Nekonečnosti a všetkého v ňom existujúceho, na jednej z najbezvýznamnejších planét, ktoré v nezmerných počtoch obiehajú, vezme na seba telo a plnú ľudskú podobu – byť poslaný na rovnakú planétu, ak by to bolo možné, aby si tam mohol vidieť a počuť toho, ktorý ťa stvoril; prišiel za tebou tento istý anjel – ktorého teraz vidíš po Mojej pravici ako siedmeho človeka, ktorý je však tým najslobodnejším duchom – a predostrel ti podrobné a presné, ťažké podmienky, ktoré budeš musieť zniesť, ak by si sa chcel stať obyvateľom planéty, na ktorej teraz stojíš, a súčasne tým získať Detstvo Božie!213,2

Ty si prijal všetky podmienky, vrátane tej, že ako obyvateľ tejto vyvolenej planéty budeš úplne zbavený všetkých spomienok na svoj predchádzajúci život na iných svetových telesách až dovtedy, kým ťa ten istý anjel trikrát nezavolá menom, ktoré si používal na Akke. 213,3

Keď sa ale veci majú takto – čo bolo síce doteraz pre teba nepochopiteľné – ako nespravodlivo len rozprávaš, keď tvrdíš, že v súvislosti s tvojím bytím na Zemi neexistuje medzi tebou a Stvoriteľom nijaká zmluva?!“ 213,4

Hovorí Filopold: „Čo je toto za šialený výplod?! Ja som už akože mal žiť a bývať na nejakom inom, krajšom a zjavne lepšom svete, ako človek v tele?! Nie, to je predsa len trochu prisilné! Počúvaj, ty siedmy sprava, ktorého Nazaretský nazval anjelom, ako sa vlastne voláš, a ako sa volám ja?“ 213,5

Hovorí anjel: „Len chvíľku počkaj, vo všetkej rýchlosti ti z tvojho predchádzajúceho sveta donesiem dôkaz a dám ti ho k nahliadnutiu a porozumeniu!“213,6

S týmito slovami anjel zmizne, za niekoľko okamihov sa však vráti a podá Filopoldovi zvitok, na ktorom sú meno anjela a jeho meno zreteľne zaznamenané starým hebrejským písmom, a druhý zvitok, na ktorom sú zapísané všetky podmienky, ku ktorým sa anjelovi pred príchodom zaviazal. 213,7

Ako ich anjel Filopoldovi podáva, povie: „Tu prečítaj a pochop, ty starý Murahel, Murahel, Murahel! Lebo ja, ktorý sa nazývam Archiel, som ti ich doniesol z rovnakého oltára, pri ktorom si mi dal svoj veľký sľub! Nepýtaj sa ale, ako sa také niečo dalo urobiť za pár okamihov, lebo u Boha sú možné tie najzázračnejšie veci! Najprv si všetko prečítaj a potom hovor!“ 213,8

61 Prokyón – najjasnejšia hviezda v súhvezdí Malý pes, ôsma najjasnejšia hviezda na nočnej hviezdnej oblohe a štvrtá najjasnejšia hviezda severnej oblohy.

Čítať ďalej O titule