Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

20 – Ďalšie tri významné verše, ktorým Nikodém nerozumie. Pán o vyzdvihnutí Syna Človeka.

(Ján 3:13) „A nikto nevystúpi na nebesia, len Ten, kto zostúpil z nebies, totiž Syn človeka, ktorý je stále na nebesiach.

(Ján 3:14) A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, (Ján 3:15) aby všetci, ktorí v Neho veria, neboli stratení, ale získali večný život!“

(Pán:) „A nikto nevystúpi na nebesia, len Ten, kto zostúpil z nebies, totiž Syn človeka, ktorý je stále na nebesiach. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby všetci, ktorí v Neho veria, neboli stratení, ale získali večný život! Povedz Mi, rozumieš tomu?“ 20,1

Hovorí Nikodém: „Drahý Majster! Ako by som mal, ako by som mohol?! V Tebe je svojský druh múdrosti a ako som už raz poznamenal, ľahšie by som dokázal čítať staré egyptské hieroglyfy, ako pochopil Tvoju múdrosť! Musím Ti otvorene povedať, že keby som k Tebe nebol pripútaný Tvojimi mocnými činmi, musel by som Ťa považovať za hlupáka alebo vtipkára – lebo Tvojím spôsobom ešte žiaden rozumný človek nehovoril! Ale Tvoje skutky ukazujú, že si k nám prišiel ako učiteľ zoslaný Bohom a musí byť v Tebe prítomná plná moc božskej moci a múdrosti, bez ktorých nikto nedokáže vykonať takéto veci!20,2

Kde je ale čisto božské jedno, tam musí byť čisto božské aj druhé. Tvoje skutky, drahý Majster, sú božské, preto musí byť božské aj Tvoje učenie o Kráľovstve Božom na Zemi, či už ho chápem alebo nie! Keď sa ale trochu svetsky zamyslím nad tézou, že 'nikto nevystúpi na nebesia, len Ten, kto zostúpil z nebies, totiž Syn človeka, ktorý je stále na nebesiach' – tak som úplne stratený! Drahý Majster, od čias Henocha a Eliáša nemal nikto také šťastie, aby mohol viditeľne odísť do neba – možno Ty budeš tretí?! A ak by si aj Ty bol tretím, k čomu to bude všetkým ostatným ľuďom, ktorí, keďže neprišli z nebies, sa do neba nikdy nemôžu dostať?!20,3

Navyše ešte hovoríš, že ten, kto prichádza z nebies, je vlastne na Zemi len zdanlivo, a v skutočnosti je stále na nebesiach! Podľa toho by sa na prichádzajúcom Božom Kráľovstve mali podieľať len Henoch a Eliáš, a neskôr možno aj Ty, ale všetky ostatné milióny miliónov sa môžu na celú večnosť uložiť do vlhkého tmavého hrobu, aby sa z Božej milosti a súcitu premenili na prach a potom na nič?!20,4

Drahý Majster, za také Kráľovstvo Božie na Zemi Ti úbohé pozemské červy, ktoré sa – v každom ohľade výsmešne – nazývajú ľuďmi, pekne ďakujú! Kto nevie, že je to práve tak a vždy to tak bolo? Jedna lastovička leto nerobí, a tri tiež nie! Čo také urobili Henoch a Eliáš, že boli zo zeme vzatí na nebesia? V podstate nič, len to, čo bolo vlastné ich nebeskej povahe! Nemajú teda žiadnu zásluhu a podľa Tvojho terajšieho vysvetlenia boli zo Zeme na nebesia vyzdvihnutí len kvôli tomu, že na Zem prišli z nebies, rovnako ako Ty!20,5

Vieš, v tomto spočíva pre úbohé ľudstvo tejto tvrdej Zeme strašne málo nádeje a skoro žiadna útecha! Ale ako som Ti už predtým povedal, zostávam pri tom, že Tvoje učenie napriek tomu pokladám za božské a premúdre, hoci, ako som ukázal na jednej z Tvojich téz, posudzované prirodzeným rozumom, to je a musí byť úplná hlúposť, čo musíš vidieť rovnako dobre ako ja. 20,6

Čo ale myslíš tým vyzdvihnutím Syna človeka, ktoré sa má podobať na vyzdvihnutie Mojžišovho bronzového hada na púšti 14, a ako a prečo by mali mať večný život tí, ktorí veria v tohto, na spôsob hada vyzdvihnutého Syna človeka, to už hádam siaha až nad rámec podobenstva, čiže k niečomu, čo je samo o sebe úplný nezmysel! Kto je tento Syn človeka? – Kde je teraz? – Čo robí? – Tiež pochádza z nebies, ako Henoch a Eliáš? – Má sa ešte len narodiť? – Čo majú ľudia, ktorí ho iste videli rovnako málo ako ja, veriť ohľadom tohto Syna človeka? – Ako môže prísť na Zem, keď je stále na nebesiach? – Ako bude vyzdvihnutý a kedy? – Stane sa tým vyzdvihnutím najmocnejším a neporaziteľným kráľom Židov?20,7

Vidíš, drahý Majster, že toto znie naozaj veľmi čudne z úst muža, ktorý svojimi činmi ukazuje, že musí byť plný božskej moci a sily! Ale, ako už bolo povedané, ja sa týmto všetkým nenechám zmiasť a stále Ťa mám za veľkého, Bohom prebudeného proroka.20,8

Z tohto vidíš, že nie som jedným z tých, ktorí nejaké učenie hneď zavrhnú, keď mu nerozumejú. Preto by som Ťa ale chcel predsa len poprosiť, či by si mi to ešte trochu viac nevysvetlil, lebo momentálne Ti nerozumiem a nedokážem Ťa pochopiť. – Vieš, v židovskej zemi toho na mojich pleciach leží veľa a špeciálne v meste Salemu, kde som predstaveným všetkých Židov! Ak Teba a Tvoje učenie uvediem, bude prijaté a zavedené, ak ho ale nechám padnúť, tak padne a nenájde žiadne prijatie. Buď teda taký dobrý a trochu mi to ešte osvetli!“20,9

Hovorím Ja: „Teraz si toho veľa narozprával a hovoril si ako človek, ktorý nemá ani poňatia o veciach nebeských, ale inak to byť nemôže, keďže si v noci sveta a nedokážeš vidieť svetlo, ktoré prišlo z nebies, aby osvetlilo temnotu noci tohto sveta. Trochu Ti síce svitá, ale aj tak nevidíš to, čo Ti sedí takpovediac na nose!“20,10

14 Pre kontext, viď Numeri – Štvrtá kniha Mojžišova, kapitola 21, verš 9. [pozn. prekl.]

Čítať ďalej O titule