Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

192 – Podobenstvá o burine v pšenici, o horčičnom semienku a o kvase.

A teraz hovorím nahlas tak, aby Ma mohli počuť aj tí, čo stoja na brehu: „Tak teraz, kto má uši, nech počúva, a kto má oči – v srdci, samozrejme – nech prijíma! Dám vám iný obraz o Kráľovstve Božom; počúvajte!192,1

Kráľovstvo Nebeské sa tiež podobá človeku, ktorý na svojom poli zasial dobré semeno. (Matúš 13,24) Keď ale jeho sluhovia pospali, prišiel nepriateľ majiteľa poľa a zasial medzi pšenicu zlú burinu, ktorá potom vzišla spolu so pšenicou. (Matúš 13,25) Keď však pšenica vyrástla do klasu, vtedy sa objavila aj zlá burina. (Matúš 13,26) 192,2

Keď si to sluhovia všimli, išli za domácim pánom a povedali: ,Pane, nezasial si na svoje pole dobré semeno? Odkiaľ sa teda vzala burina?!‘ (Matúš 13,27) 192,3

Pán domu však povedal: ,To mi urobil môj nepriateľ!‘ Nato sluhovia povedali: ,Pane, ak chceš, pôjdeme tam a vytrháme ju?!‘ (Matúš 13,28) A pán povedal: ,Nechajte to tak, aby ste pri vytrhávaní buriny nepošliapali aj dobrú pšenicu a nevytrhali ju spolu s ňou! (Matúš 13,29) Nechajte obe rásť spolu až do žatvy! V čase žatvy poviem žencom: zviažte najprv burinu do snopov a odneste ju z poľa na miesto, kde bude spálená; ale čistú pšenicu mi dovezte do mojej stodoly!‘ (Matúš 13,30) Pozrite, to je dobrý obraz o Nebeskom Kráľovstve! Ale počúvajte Ma ďalej! Dám vám ešte ďalšie podobné obrazy, ktoré v sebe čo najpresnejšie zahŕňajú Božie Kráľovstvo. A tak Ma počúvajte ďalej!192,4

Nebeské Kráľovstvo sa podobá horčičnému semienku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. (Matúš 13,31) Toto semeno je známe ako jedno z najmenších spomedzi všetkých semien; keď ale vyrastie, je spomedzi kapustovitých najväčšou rastlinou a nakoniec hotový strom, takže nebeské vtáky prilietajú a hniezdia v jeho konároch.“ (Matúš 13,32) 192,5

Tu na seba učeníci vytreštia oči a hovoria: „Čo to má znamenať? Kto tomu dokáže porozumieť? Teraz sa Nebeské Kráľovstvo podobá na horčičné semienko!“192,6

Hovorím Ja: „Nečudujte sa tomu, ale počúvajte Ma ďalej! Dám vám iný obraz o Kráľovstve Božom:192,7

Nebeské Kráľovstvo sa tiež podobá kvásku, ktorý žena zobrala a zmiešala ho s tromi mierami pšeničnej múky, aby tak celá múka vykvasila.“ (Matúš 13,33) 192,8

Opäť na seba všetci učeníci, spolu s dvanástimi povolanými apoštolmi, vypliešťali oči a hovorili si: „Kto toto dokáže pochopiť? Alebo si azda z ľudí uťahuje kvôli farizejom? Je úplne nepochopiteľné, prečo teraz zrazu začína rozprávať v tých najzmätenejších obrazoch!“192,9

Rozhovor učeníkov však zachytil Ahab, ktorý sa veľmi dobre vyznal v Písme, a povedal im: „Ak On je Tým, o ktorom som teraz pevne presvedčený, že ním určite aj musí byť, potom by mal teraz stále rozprávať len v podobenstvách a nie bez nich (Matúš 13,34), lebo sa to zrejme vzťahuje na Neho, čo raz Izaiáš prorokoval o prichádzajúcom Mesiášovi, keď povedal: ,Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo od začiatku sveta všetkým ľuďom len podobenstvom!‘ (Matúš 13,35) 192,10

Hľa, takto raz prehovoril veľký prorok, a takisto raz spieval Dávid vo svojom 78. žalme v druhom verši, a to sa, popri mnohých iných veciach, na Neho presne hodí, no vy by ste sa mohli chcieť ešte spýtať: ,Ako to, akože takto?‘ a to ste pri Ňom naozaj dlhý čas?! Ak je to nutné, tieto podobenstvá nám plne odhalí, a ak to nutné nie je – no, tak sa všetci môžeme pochváliť, že teraz na vlastné oči vidíme a na vlastné uši počujeme to, čo by boli radi počuli všetci patriarchovia a proroci!“192,11

Všetci učeníci boli spokojní s týmto Ahabovým preslovom; no ľudia sa Ma, keďže som počas Ahabovej reči mlčal, pýtali, či ešte budem rozprávať viac takýchto nepochopiteľných vecí alebo či si môžu ísť po svojom – oni, ktorí na brehu čakali kvôli dobrému učeniu, ktoré však neprišlo!192,12

Ja som však povedal: „Choďte domov, lebo kvôli vám som svoje ústa neotvoril, dobre vediac, akého ste nechápavého srdca! Preto raz budú vaše deti vašimi pánmi a sudcami!“ S týmto sa ľudia čoskoro z brehu vzdialili a všetci sa pobrali domov.192,13

Len farizeji, keď postrehli, že Kisjona začal svoju loď pripravovať na plavbu, tiež čoskoro vystúpili na svoju loď, ktorú tam mali pripravenú, a vyrazili pred nami na more. Ja som ale tajne chcel, aby boli zachvátení silným vetrom. A hľa, hneď začal do ich lode prudko narážať silný vietor a z času na čas ju celú prikryli vlny.192,14

Čítať ďalej O titule