Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

189 – Baram spomína na Jozefa, svojho niekdajšieho učiteľa. Máriina radosť zo stretnutia s Pánom. Ahab rozpráva o machináciách kňazov kvôli vzkrieseniu Jairusovej dcéry.

Keď už sú títo za hranicou, Baram príde naspäť, trochu unavený, a hovorí: „Pane, odpusť mi to! To, čo som práve urobil, som naozaj neurobil rád, ale už sa to s touto zlou, cudzoložnou bandou vskutku nedalo vydržať! Človek si naozaj nedokáže predstaviť, že by Satan bol horší od týchto chlapíkov, ktorí si už vážne myslia, že celá Zem je ich výhradným vlastníctvom! To všetko by ma však až tak veľmi nerozčúlilo, keby títo chlapi nezačali na Teba, ó Pane a Majstre, doslova útočiť – vtedy som už svoj spravodlivý hnev nedokázal potlačiť a musel som využiť svoje vlastnícke právo! Nič si z toho ale nerob; ak by tí chlapi podali žalobu, ja Ťa už obhájim a budem vedieť, ako Ťa z toho múdro a šikovne vyviniť!“189,1

Hovorí Ahab: „Priateľu, v každom prípade sa môžeš pripraviť, lebo tieto staré tupelá nebudú mať teraz na práci nič dôležitejšie ako celý incident ohlásiť do Jeruzalema v tých najhorších farbách, a to hneď dvakrát! Po prvé, pre nich nanajvýš nežiadúce pôsobenie tohto božského Majstra; úplné odpadnutie Jesairy od židovstva, moje správanie a nakoniec Herodesovi, ako tu prišiel o všetkých svojich poddaných, keď sa títo vykúpili ako občania Ríma! To v Jeruzaleme prebudí všetkých zlých duchov, a tu by to mohlo vyvolať viaceré nedobré dôsledky! Preto sa priprav a dopredu si zaisti cisársku podporu, inak ti títo zlí duchovia narobia nepríjemné problémy.“ 189,2

Hovorím Ja: „Ahab, nechaj to tak; že sa Baramovmu domu nič nestane, za to sa ti zaručujem! Avšak to, že tí starí neľudia urobia to, čo si povedal, je pravda; no ani ty, ani Baram sa kvôli tomu nemáte čoho obávať. Teraz však pôjdeme jesť; tam si tiež vypočujem Máriu a Jozefových synov!“189,3

Hovorí Baram, prekvapený, keď začuje Jozefove meno: „Čože? Môj majster v Nazarete, ktorému za toľko vďačím?! Vtedy to bol ešte mladý muž, keď som sa u neho učil, ale už bol majstrom svojho umenia. S akou trpezlivosťou a láskou mi ukazoval všetky prednosti svojho umenia; a ako mi potom posúval tie najlepšie práce a bezplatne ma podporoval radou i skutkom, to mu naozaj nikdy nezabudnem!“189,4

Hovorím Ja: „No, Mária je jeho druhá žena; bola mu oddaná cez svätyňu; ale tí dvaja muži, ktorí sú s ňou, sú Jozefovi synovia od jeho prvej ženy a pokračujú teraz v jeho umení. Ja som však telesne Máriin syn a Moje meno je Ježiš!“189,5

Hovorí Baram: „Ó, aký som len teraz šťastný, že môjmu domu sa dostáva toľkej cti a milosti! Teraz už ale poďme rýchlo k stolu, aby na nás vznešená matka s oboma Jozefovými synmi nemuseli čakať pridlho!“ Rýchlo sa poberieme do jedálne, kde nás tiež čaká Mária s oboma Jozefovými synmi. 189,6

Keď Ma Mária uvidí, začne od radosti plakať, lebo Ma nevidela už dva mesiace, rovnako ako obaja bratia, ktorí Ma nadovšetko milovali. Keď sa teda veľmi vrúcne pozdravíme, poberieme sa všetci ku stolu, vykonáme ďakovnú modlitbu a skonzumujeme dobré a bohaté jedlo, ktorého sa Kisjona – ktorý Ma spolu so svojou ženou a dcérami doteraz neopustil – zúčastnil s veľkou radosťou, a veľa sa pritom rozprával s Máriou a oboma bratmi. 189,7

Po jedle, ako sme sedeli pri stole a kvôli silnej horúčave popíjali víno s trochou vody, sa Ahab opýtal, či smie prehovoriť, lebo nám chcel odhaliť dôležité veci týkajúce sa najmä Mojej osobnej bezpečnosti, keďže sa až teraz, v priebehu rozhovorov, dozvedel, že Ja som ten u ľudí preslávený, a u farizejov veľmi neslávne známy Ježiš z Nazaretu, ktorý po celej krajine vzbudzuje neslýchane veľký ohlas. Ja som mu povedal: „Hovor, čo je ti známe!“189,8

Hovorí Ahab: „Pán a Majster! Ty si vzkriesil dcéru nášho predstaveného Jairusa – to je známe azda všetkým v kraji – rovnako ako dcéru veliteľa rímskych vojakov. Kto by čo len v najmenšom pochyboval, že aj ten najhorší a najukrutnejší tyran by bol za taký zázračný čin naveky vďačný a divotvorcovi by dal na tróne miesto po svojej pravici, ako to raz učinil faraón Jozefovi za proroctvo, ktoré pre neho vyslovil?!189,9

Čo ale robí táto chrámová háveď, títo praví sluhovia Satanovi?! Pošlú správu, ktorú som, žiaľ, musel podpísať aj ja, hoci som, čo sa týka Ježiša, doteraz na vlastné uši nepočul nič z Jeho učenia, ani nevidel nič z Jeho skutkov. Podľa tejto príšernej správy sú teraz všade za Tebou vyslaní najatí špióni a zabijaci z chrámu, rovnako ako aj od Herodesa a rímskeho miestodržiteľa, aby Ťa zniesli zo sveta!189,10

V správe pre Jeruzalem si vykričaný ako človek, ktorý ľud klame, zavádza a poburuje, a to takým spôsobom, akým doposiaľ, čo mi je známe, žiaden človek vykričaný nebol. Jairusova dcéra vôbec nemala byť mŕtva, keď Ťa zavolali, aby si ju vyliečil alebo vzkriesil z mŕtvych, ale úplne zdravá, a aby Ťa vyskúšala, musela to len predstierať! Keď si k nej podišiel, vysloviac ,talitha kumi‘, vtedy predstavený plne pochopil, že si podvodník a o skutočnom liečení nemáš ani poňatia; lebo keby si bol ako liečiteľ schopný posúdiť človeka a jeho ochorenie, musel by si predsa na prvý pohľad zistiť, že dievča nielenže nie je mŕtve, ale je úplne zdravé!189,11

Rímsky veliteľ – myslím, že sa volá Kornélius – ktorého sluhu alebo dcéru si tiež prebudil zo smrti, je síce proti tomu; čo ale on sám zmôže proti množstvu falošných svedectiev!189,12

Milý, najdrahší priateľ, Majster a Pán! Mohol by som Ti toho ešte veľa povedať, ale vidím, že Ťa moje nanajvýš pravdivé rozprávanie rozosmutnilo. Keďže Tvoje očierňovanie je diabolsky zlé, o všetkom ostatnom pomlčím – stačí, že som ti oznámil to najpodstatnejšie. Na celej veci je najlepšie to, že Satan je hlúpy a niekto skutočne múdry a šikovný ho ľahko prekabáti, čo by malo byť v Tvojom prípade ešte o to ľahšie, že Ty si nadovšetko múdry! Nechajme to už teraz tak!189,13

Ja som síce len úplne jednoduchý človek, no týchto zlých trpákov si úplne v pohode omotám okolo každého prsta! A vôbec to nepovažujem za hriech, keď sa Satana podarí čo najviac napáliť, lebo také niečo ho donúti stiahnuť sa na určitý čas pokorne z bojiska, a múdry a šikovný človek tým opäť získa čas predkladať svojmu duchu vznešenejšie zamestnania ako sa len neustále mastiť so Satanom.“189,14

Čítať ďalej O titule