Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

167 – O manželstve. Pád ľudstva spôsobený ženou. „Beda ľudstvu, keď sa ženy začnú zase maľovať a zdobiť a posadia sa na tróny; potom Zem prejde ohňom!“

(Pán:) „Avšak beda ľudstvu, keď sa ženy zase začnú maľovať a zdobiť, a posadia sa na tróny – potom Zem prejde ohňom!“167,1

Preto udržiavajte ženy v dobrej disciplíne; nech sa v prvom rade cvičia v pravej pokore! Mali by byť čisté, ale nikdy nie vymaľované a vyzdobené, lebo vymaľované a vyzdobené ženy sú hrobom a záhubou ľudstva! 167,2

No tak ako je čistá, dobre vychovaná, pokorná žena pravým požehnaním domu, tak je vyfintená, a tým pyšná žena prekliatím celej Zeme, a je tak medzi ľuďmi Satanom v najmenšej podobe, a úplne pripomína hada, ktorý svojimi zmyselnými pohľadmi vábi nebeské vtáky do svojich jedovatých a smrtiacich čeľustí!167,3

Preto radím – bez toho, aby sa táto rada mala stať príkazom: 167,4

Ak si niekto vyvolí a slobodne sa uchádza o ženu, nech sa uistí, že dievča, ktorému dvorí, si nekrášli svoje telo – okrem vody, ktorá je nutná pre zdravie tela – a na ulici neukazuje nezahalenú tvár, čo je pre ženu nevhodné, a nepredvádza svoje vnady, ale je vo všetkom cudná, jej telo je úplne zahalené ľanovým odevom a v zime nefarbeným odevom z ovčej vlny, tiež nie je urozprávaná a nevychvaľuje sa, ako keby niečo mala; lebo pre ženu je veľmi blahodarné, keď nemá nič okrem toho, čo je úplne nutné. Taká žena je potom muža hodná, a malo by sa jej dvoriť. Ale od bohatej, vymaľovanej, vyzdobenej, v mäkkých a pestrofarebných odevoch odetej, ktorá sa na ulici predvádza s odhalenou tvárou, rada sa necháva zdraviť bohatými a váženými, a chudobným hovorí: ,No čo, vy smradľavá bedač?!‘ – hovorím vám – od takého dievčaťa utekajte ako od zdochliny!167,5

Lebo také dievča je najvernejším obrazom pokúšajúceho pekla v tej najmenšej podobe, a kto takejto dvorí, dopúšťa sa toho najhrubšieho hriechu voči božskému poriadku, a mal by počítať s tým, že taká žena, ktorá sa na Zemi len ťažko polepší, ak umrie skôr ako muž, svojho muža, ktorý ju nasleduje do iného života – ak aj on sám bol oddaný cnosti, ale svoju ženu veľmi miloval kvôli jej pozemským prednostiam – určite stiahne do pekla, prinajmenšom na značne dlhú dobu.167,6

Lebo práve tak, ako taká žena používala na tejto Zemi triky, aby polapila muža, ktorého si vyvolila jej zmyselnosť, práve tak, ale tisíckrát zvodnejšie privíta na onom svete svojho muža, ktorý ju nasleduje; vyjde mu v ústrety so všetkým mysliteľným šarmom a stiahne ho do svojho pekelného hniezda. A pre muža tak bude ťažké vymaniť sa spod vplyvu svojej ženy. 167,7

Preto si dávajte dobrý pozor; a ten, kto dvorí, nech najprv svoju nevestu dobre spozná, a všetko si dobre overí, aby si namiesto anjela neuviazal na krk diabla, ktorého sa potom tak ľahko nezbaví!167,8

Rozpoznávacích znakov som vám ukázal dostatok; tých dbajte, aby ste mali šťastie tu i na onom svete! Nedávam vám to síce ako prikázanie, ktoré by vás malo zväzovať, ale iba, ako už bolo skôr poznamenané, ako dobrú radu, ktorá vám, a hlavne všetkým márnivým ženám, môže byť k veľkému úžitku, ak sa jej budete držať.167,9

Lebo ten z vás, kto napraví márnivú a ľstivo zvodnú ženu tak, že táto spozná svoje zlé bláznovstvo, ten raz v nebi dostane veľkú odmenu. 167,10

Odvráťte preto svoje oči od zvodnej ženy, lebo taká žena je skryte – bez toho, aby o tom vedela – v spolku so Satanom a nevedomky slúži jeho zvodným účelom.167,11

Ak chce niekto z vás vidieť Satana v jeho najhoršej podobe, nech sa len pozrie na riadne vymaľovanú neviestku alebo vyzdobenú ženu a videl tak Satana v jeho, pre ľudí najnebezpečnejšej podobe!167,12

Keď Satan pôsobí ako drak a chrlí na Zem vojnu, hlad a mor, vtedy je pre ľudí najmenej nebezpečný; lebo v takejto núdzi sa ľudia obracajú k Bohu, začínajú činiť pokánie a vyhnú sa tak peklu a jeho súdu.167,13

Avšak keď Satan zaodeje svojho draka do svetelného šatu anjela, vtedy je mužovi, ktorý je od prírody naklonený k zmyselnosti, najnebezpečnejší – je to akoby dravý vlk prišiel medzi ovce v ovčom rúchu! Ak vlk príde medzi ovce ako vlk, tieto sa rozutekajú všetkými smermi a zmiatnu nositeľa smrti, takže zostane stáť a premýšľa, ktorú ovcu by mal nasledovať, a nakoniec musí odísť bez koristi; ak však príde v ovčom kožuchu, vtedy ovce neutekajú, ale ešte majú aj radosť, že k nim prišla nová ovca, ktorá je však vlkom, ktorý roztrhá celú čriedu bez toho, aby mu unikla čo len jediná ovca.167,14

Hľa, toto učenie a túto radu by ste si preto mali vo svojich srdciach uchovať ako svätyňu, a prísne sa jej držať tak, akoby som vám ju dal ako prikázanie. Potom budú vaše manželstvá zaodeté požehnaním nebies, inak – prekliatím pekla!167,15

Preto sa nenechajte zviesť slepým a klamlivým šarmom sveta, ale buďte vždy triezvi a správne oceňujte hodnotu sveta. Zlato a perly, ktoré ste teraz dostali z nebies, nevymeňte za bláznovstvá sveta – tak bude medzi vami stále mier; a uvidíte ako sa pred vami otvárajú nebesá! Ak sa však zase necháte polapiť lákadlami sveta, budete to musieť pripísať sebe, keď sa nebesá budú pred vami čoraz pevnejšie a pevnejšie zatvárať; a keď vo veľkej núdzi budete volať do neba o pomoc, žiadnu pomoc nedostanete! Lebo nie je možné, aby niekto, kto má zaľúbenie pútajúce ho k čomukoľvek svetskému, mohol stáť v požehnanom spojení s nebesami.167,16

Lebo každý človek je stvorený a uspôsobený tak, že zlé a dobré, falošné a pravé, nemôže vedľa seba zniesť v jednom srdci – môže to byť buď jedno alebo druhé, ale nikdy nie oba súčasne!167,17

Áno, môže a musí svojím rozumom spoznať obe, no v srdci musí ako základ života spočívať buď jedno alebo druhé.167,18

Pochopili ste a porozumeli plne tejto Mojej rade?“167,19

Všetci povedia: „Áno, Pán a Majster vo všetkej božskej múdrosti!“ 167,20

Čítať ďalej O titule