Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

165 – Spokojný pobyt nebeskej spoločnosti na hore. Kisjonova otázka trom anjelom: „Prečo sa ľudia musia narodiť?“ Čistí anjeli, padlí duchovia a ľudia. Telo nie je cieľom, ale prostriedkom duchovného vývoja duše.

Všetci sa teraz poberú do chyží, konzumujú jedlo, a nie je medzi nimi asi nikto, kto by nebol v dobrej nálade, teda šťastný a veselý.165,1

Po jedle Kisjona povie, že ak by som s tým súhlasil, pred večerom by ešte navštívil niekoľko konkrétnych miest na svojej hore, aby vyplatil pastierov a pri tej príležitosti skontroloval stav stád, a tiež sa pozrel, koľko vlny už pastieri nahromadili.165,2

Hovorím Ja: „Vieš, zajtra je deň pred šabatom, ktorý by som chcel ešte stráviť na tejto hore; ale dnes, keďže sme sa dlho zdržali pri jedle a deň bude trvať už len niekoľko hodín, by sme mohli zostať všetci pekne spolu a porozprávať sa o viacerých naozaj dôležitých veciach. A tento večer toho ešte dosť zažijete, preto by som chcel, aby sme tu dnes zostali pohromade!“ 165,3

Hovorí Kisjona: „Pane, každé želanie Tvojho srdca je mi posvätným príkazom! Ja ale teraz prvý prichádzam s otázkou, a tá sa týka práve tých troch mužov, ktorí k nám pred pár dňami prišli z východu vo veľkej žiare, a to viac vznášajúc sa vo vzduchu ako dotýkajúc sa pastvín hory. Títo traja muži sú teraz stále v našej spoločnosti, rozprávajú sa s nami, jedia a pijú s nami, sú mimoriadne príjemní a ochotní, a až na omnoho vznešenejší vzhľad vyzerajú presne tak ako my.165,4

Mne to príde tak, že odteraz už zostanú stále s nami – čo by mi bolo nesmierne milé. Ja som ich predtým objal a pobozkal a hľa, mali kosti a riadne pevné, silné telo, takže som sa tomu musel veľmi čudovať! 165,5

Moja otázka sa teda týka toho, že by som sa od Teba chcel dozvedieť, ako je niečo také možné. Predtým boli čistými duchmi a teraz sú práve tak telesnými ľuďmi ako my; odkiaľ teda zobrali telo? A keď oni dostali telo hneď a, ako je vidno, telo, ktoré je omnoho dokonalejšie ako naše, nemohli by sa všetci ľudia dostať na tento svet takýmto spôsobom, namiesto nanajvýš namáhavého zrodenia?“165,6

Hovorím Ja: „Po prvé, týchto troch anjelov by si nemohol vidieť, ani ich telesne cítiť, keby som ťa k tomu na tento čas neuspôsobil tým, že tvoja duša je teraz otvorene spojená s tvojím duchom cez tvoje telo, a dokáže všetko duchovné vidieť a vnímať tak dobre, akoby sa jednalo o niečo prirodzené a teda pevne fyzické; napriek tomu je to však plne duchovné, a nič fyzického v sebe nemá.165,7

Človek a duch sú však veľmi rozdielni v tom, že duchovia – ako sú teraz títo traja anjeli – od prapočiatku ich slobody zo svojej slobodnej vôle múdro jednali podľa Môjho poriadku a odvtedy proti nemu nikdy nezhrešili. No veľká časť duchov – pre tvoje chápanie išlo o nespočetne veľa duchov – slobodu svojej vôle zneužili a spadli preto do súdu, ktorým im bolo pohrozené; a z takýchto duchov, z ktorých sa vlastne skladá celá táto Zem a nespočetne veľa iných svetov, ako je Slnko, Mesiac a hviezdy, prichádzajú – podľa zákona, ktorý je nezmeniteľne uchovaný v celej prírode – prirodzení ľudia, ako aj ľudia všetkých iných svetov, a to známou cestou predchádzajúceho počatia a následného zrodenia, a musia sa výchovou a vzdelávaním vyvinúť najprv v ľudí, a po odložení svojich tiel zase v čistých a úplne slobodných duchov.165,8

Že je tak, najmä zo súdu pozdvihnutému duchovi, dávané ľudské telo len kvôli tomu, aby v ňom podstúpil novú skúšku slobody, akoby v úplne vlastnom svete, to teraz vidíš úplne ľahko z toho, že už dokonalému duchovi by telo bolo úplne nepotrebné, keďže telo je len prostriedok, a nie je a nemôže byť cieľom, keďže nakoniec sa predsa všetko musí stať čisto duchovným a už nikdy hmotným.165,9

Hovorím ti: Táto Zem a toto celé fyzické nebo, ako slnká, mesiace a všetky svety, raz zaniknú – keď sa zo všetkých súdených duchov v nich obsiahnutých stanú cestou tela čistí duchovia; no čistí duchovia zostanú večne a nikdy nemôžu zaniknúť, rovnako ako Ja a Moje Slovo. – Povedz Mi, či si tomuto plne porozumel a pochopil to!“165,10

Čítať ďalej O titule