Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

162 – Piaty a šiesty deň stvorenia.

(Pán:) „Aby ste sa Ma ale ďalej nepýtali, aké je potom vysvetlenie piateho a šiesteho dňa stvorenia, vo všetkej stručnosti vám poviem, že následným stvorením celého zvieracieho sveta a nakoniec ľudí samotných sa neoznačuje nič iné ako plné oživenie a isté prejavenie všetkého toho, čo človek obsahuje vo svojich prirodzených častiach.162,1

Jeho more a všetko jeho vodstvo sa naplní životom, a človek poznáva a vidí vo svojom, teraz čisto božskom nestvorenom Svetle nespočetne a nekonečne rozmanitú plnosť tvorivých myšlienok a foriem, a týmto spôsobom si uvedomí svoj čisto božský pôvod. A cez opísané stvorenie prvého človeka je znázornený proces vývoja dokonalého človeka alebo dosiahnutie dokonalého Detstva Božieho.162,2

Teraz sa, pravdaže, vo svojom srdci potajomky pýtaš: ,Áno, áno, to je všetko veľmi dobré, múdre a úžasné, a nikto nemôže ani v najmenšom pochybovať o plnej pravde toho všetkého; ale ako potom vznikla táto Zem, ktorá predsa nemohla od večnosti existovať taká, ako je teraz? Ako zarástla trávou, bylinami, kríkmi a stromami všetkého druhu? Ako vznikli všetky zvieratá, a kedy?162,3

A ako sa človek stal obyvateľom tejto Zeme? Skutočne bol stvorený len jeden ľudský pár, ako to naznačuje Genezis alebo bolo na Zem hneď umiestnené množstvo ľudí rozličných farieb, vzhľadu a charakteru?‘162,4

Na také, nie zrovna nevhodné otázky ti nemôžem odpovedať inak, iba ako som ti už povedal, konkrétne: Keď ti bude vlastná múdrosť anjelov, potom z čisto duchovného, prechádzajúc naspäť v súvislostiach do prirodzeného, objavíš tiež navlas presne celé prirodzené stvorenie tak, ako to Mojžiš hovorí vo svojom Genezis, a zistíš, že prirodzené stvorenie sa – pravdaže, za veľmi dlhé obdobia – rozvinulo takmer v rovnakom poradí, ako je to opísané v Genezis, a vznik prvého ľudského páru spadá do skoro rovnakého času, a jeho skúšanie a množenie nakoniec, až na nemnohé, nasleduje tiež – zahalené v zodpovedajúcich obrazoch – presne v tom poradí, ako je to v ďalšom priebehu opísané a vysvetlené v Genezis.162,5

No ako bolo povedané, bez múdrosti anjelov to nikdy nezistíš, aj keby si vlastnil všetku múdrosť mudrcov celej Zeme, ktorí si už ohľadom tohto bodu vymenili najrôznejšie náhľady a názory.162,6

Takéto vedenie však na tejto Zemi nie je žiadnemu človeku k nejakému zvláštnemu osohu, lebo človek sa množstvom poznatkov vo svojom srdci len zriedka alebo nikdy významnejšie nepolepší, zato často sa zhorší. Lebo ten, kto veľa vie, sa nezriedka stane pyšným a arogantným, zvysoka zhliada na svojho brata zo svojich domnelých nedosiahnuteľných výšin – ako sup na vrabce a iné malé vtáky, akoby tieto existovali len preto, aby ich mohol chytiť a zožrať ich jemné mäsko.162,7

Predovšetkým hľadaj vo svojom srdci Božie Kráľovstvo a jeho spravodlivosť, o všetko ostatné sa staraj len málo; lebo to všetko, spolu s múdrosťou anjelov, ti môže byť dané za noc. Myslím si, že teraz si Ma už úplne pochopil!?“162,8

Čítať ďalej O titule