Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

144 – Pánove poznámky o Jánovom pôsobení a osude. Ježiš a Ján ako Slnko a Mesiac. „On musí rásť a ja sa zmenšovať!“ Pánove svedectvo o Jánovi: „On je viac ako prorok, on je Eliáš!“

Až po nejakej chvíli sa Ma starší z nich opýtal, prečo musí Ján úpieť vo väzení, keď predsa pred Bohom a všetkými ľuďmi nikdy nezhrešil. 144,1

Hovorím Ja: „Keby to chcel, mohol by byť aj na slobode! Mesiac určite poskytuje v noci dobrú službu, ak však chce aj vedľa Slnka bojovať o postavenie, akoby jeho svetlo bolo cez deň po boku Slnka rovnako dôležité ako Slnko, to je Mesiac na veľkom omyle. Lebo keď je už Slnko tu, potom je svit Mesiaca na Zemi úplne postrádateľný. Rozumieš tomu?144,2

Keď Ma Ján jasnejšie spoznal, keď som za ním prišiel k Jordánu, kto mu kázal, aby Ma nenasledoval? Zostal vo svojej púšti a stále činil najprísnejšie pokánie – a predsa nezhrešil. Prečo to teda robil? – On sám sa vydal Herodesovi do rúk; nech si teda sám dohliadne, ako sa s tým lišiakom vysporiada!144,3

Povedzte mu ale tiež, že som neprišiel, aby som veľkým vzal ich pozemskú moc, ale práveže ich potvrdil na ich vladárskych stoliciach. Kto by sa však chcel so Mnou porátať, ten bude musieť podstúpiť tvrdý boj!“ 144,4

Keď tí dvaja učeníci odo Mňa prijali a vypočuli si tieto slová, už nič viac nepovedali, len sa porúčali, ihneď sa vydali na cestu späť k Jánovi do Jeruzalema a hneď mu to aj hlásili.144,5

Ján sa však bil do hrude a hovoril: „Áno, áno, je to On a má pravdu! On musí rásť a ja sa zmenšovať, a umrieť pre tento svet.“144,6

No v obci Seba, ktorá ako rybárska dedina ležala na Galilejskom mori, sa mnohí tamojší, ale aj tí, ktorí Ma na to miesto nasledovali odinakiaľ, veľmi čudovali nad Jánom Krstiteľom a hovorili: „Ako sa ten mohol dopustiť nejakého hriechu? Že ťa, ó Pane, nenasledoval, hoci Ťa spoznal, bol to azda ten hlavný hriech, za ktorý musí teraz pykať!? Pane, činíme nesprávne, keď to takto posudzujeme?“144,7

Ja som im ale povedal: „Keď Mesiac svieti cez noc v splne, všetci idú von, obdivujú jeho svetlo a tešia sa z neho; ale potom príde Slnko, a hoci Mesiac ešte svieti na nebi svojím slabým a bledým svitom, všetci sa od Mesiaca odvrátia a pasú si oči na mocných slnečných lúčoch a chvália ho v každej žiarivej kvapke rosy, lebo pod Slnkom svieti jedna kvapka vody viac než desať Mesiacov v noci.144,8

Dopúšťa sa tým však Mesiac hriechu, keď je Slnkom počas dňa zatienený, a že dokonca jediná kvapka rosy poskytne oku pozorovateľa viac svetla ako celý Mesiac?144,9

Hovorím vám všetkým: Kto má uši, nech počúva! Aj Syn človeka je Slnko a Ján je jeho Mesiacom. Mesiac síce svieti vo vašej noci ducha a vopred svedčí o Svetle, ktoré k vám teraz prišlo, a ktoré ste vo vašej temnote stále nespoznali; ak ale teraz svit Mesiaca pobledol, keď vás osvetľuje Slnko dňa, ako to môžete považovať za hriech?144,10

Veru, hovorím vám, odkedy sú ľudia na tejto Zemi, od Adama doteraz, nikdy neobývala a neoživovala telo čistejšia duša!144,11

Teraz sa ale pýtam vás všetkých, keďže nie je medzi vami nikto, kto by nebol vyšiel na púšť, kde Ján kázal a krstil – vy všetci ste počuli jeho kázne, a väčšina z vás sa nechala aj pokrstiť: Kvôli čomu ste išli do púšte, čo ste tam chceli vidieť?144,12

Chceli ste vidieť rákosie, ako sa sem a tam ohýba vo vetre? (Matúš 11,7) Alebo ste tam išli, aby ste videli človeka v mäkkom odeve? Hľa, tí, čo nosia mäkký odev, prebývajú v domoch kráľov, nie však v drsnej púšti Bethabary! (Matúš 11,8) Alebo ste tam išli, aby ste videli proroka? 144,13

Áno, hovorím vám: Ján je viac ako prorok! (Matúš 11,9) Lebo je to on, o ktorom stojí napísané: ,Hľa, posielam pred Tebou Môjho anjela, aby Ti pripravil cestu!‘ (Matúš 11,10) Už ste zistili, kým je?144,14

Veru, hovorím vám to ešte jasnejšie, ako som vám to hovoril doteraz: Zo všetkých, ktorí sa od začiatku narodili zo ženy, nepovstal nikto, kto by bol väčší ako Ján Kristiteľ; hovorím vám však aj to, že odteraz aj ten najmenší v Kráľovstve Božom bude väčší ako on.144,15 (Matúš 11,11)

Ale dobre si zapamätajte aj toto: Od dní Jána Krstiteľa doteraz a ďalej trpí Kráľovstvo Nebeské násilie, a tí, ktorí mu činia násilie, tí sa ho zmocňujú!144,16 (Matúš 11,12)

Všetci proroci, rovnako ako zákon Mojžišov, prorokovali až po Jána. (Matúš 11,13) On bol predo Mnou posledným prorokom.144,17

Ak to chcete prijať, tento Ján je Eliáš, ktorý mal v budúcnosti, teda pre Mesiášom, ešte raz prísť! (Matúš 11,14) On aj prišiel, prorokoval o Mne a pripravoval Moje cesty tak, ako ste to sami zažili. Povedzte, či už teraz viete, kto je Ján!“144,18

Čítať ďalej O titule