Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

113 – Pánove pokyny Matúšovi a Jánovi ohľadom odlišného zaznamenávania. Dôležité poznámky k podstate evanjelií. Cesta k pravému poznaniu Božieho Slova.

No pisár Matúš, ktorý Ma sledoval z nejakej vzdialenosti, aby videl, čo sa deje, pristúpil ku Mne a pýtal sa Ma, či má tieto udalosti zapísať. 113,1

Ja však poviem: „Nechaj to tak, aby neskôr nevznikol zmätok! Lebo napozajtra pôjdeme zase na more a odohrá sa tam navlas podobná situácia, ktorú potom budeš mať za úlohu podrobne zapísať! Každopádne, od zajtra môžeš zapisovať všetko nezvyčajné, čo sa bude diať!“113,2

S tým je Matúš úplne spokojný, no aj Ján, ktorý tento skutok považuje za veľmi zázračný, sa Ma pýta, či aj on nemá tento čin aspoň v stručnosti zapísať.113,3

A Ja mu poviem: „To určite môžeš urobiť, ale nie hneď za tým, čo si napísal doteraz, ale až neskôr; lebo o pol roka budeme musieť vyriešiť presne takú istú situáciu a tú potom budeš môcť zapísať namiesto tejto alebo túto namiesto tamtej.113,4

Nezáleží však až tak na tom, či jedno alebo druhé znamenie, ktoré sa na predošlé veľmi podobá, bude zapísané alebo nie, čím by pre neskorších nasledovníkov Môjho učenia mohli ľahko vyvstať zmätky, a z takýchto zmätkov nakoniec všelijaké hĺbanie a pochybnosti, ktoré by hlavnej veci, ktorá predsa spočíva jedine v Mojom učení, mohli narobiť zďaleka viac škody ako osohu.113,5

Kým žijeme na Zemi Ja, vy a tí, ktorí môžu o plnej pravde mnohých znamení svedčiť odlišne, tak je ľahké zabrániť akýmkoľvek pochybnostiam; ale v neskorších časoch, keď má – kvôli slobode ľudskej vôle – o Mne svedčiť len napísané, musia byť písomnosti zoradené jasne a dobre, inak budú viac škodiť ako pomáhať.“113,6

Hovorí Ján: „Pane, Ty moja láska! To, čo teraz hovoríš, je určite v najvyššom stupni pravdivé; ale nebolo by práve preto vhodné, aby som – rovnako ako brat Matúš – zapisoval všetko, čo robíš a učíš?113,7

Lebo keď ľudia neskôr medzi sebou porovnajú moje a Matúšove zápisy a v mojich záznamoch nenájdu to, čo stojí v Matúšových, nebudú potom špekulovať a nezačnú pochybovať o pravosti celého evanjelia a hovoriť: „Nebol teda len jeden Ježiš, ktorý učil rovnako a jednal rovnako? Prečo Matúš píše toto a Ján tamto, a nezhoduje sa to, pritom obaja mali byť stále pri Ňom?!‘ Myslím si, že takýto názor tých, ktorí prídu po nás, sa za takých okolností, keď ja píšem niečo úplne iné ako brat Matúš, nepochybne objaví.“ 113,8

Hovorím Ja: „Máš úplnú pravdu, najdrahší brat, ale vedz, že dôvod, pre ktorý to takto dovolím, má pre teba zatiaľ nepochopiteľnú príčinu, ktorá sa ti však následne ujasní!113,9

Čo opisuje Matúš, z toho má úžitok najmä táto Zem; no to, čo opisuješ ty, je platné pre celú večnú nekonečnosť! Lebo vo všetkom, čo opisuješ, leží zahalené čisto božské vedenie, od večnosti po večnosť, cez všetky existujúce stvorenia a tiež cez tie, ktoré v budúcich večnostiach zaujmú miesto tých súčasných! A aj keby si v mnohých tisíckach kníh opísal, čo tebe a vám všetkým o tom ešte poviem, svet by takéto knihy nikdy nepochopil, a preto by svetu boli k ničomu. (viď Ján 21:2551) 113,10

Kto však žije podľa prijatého učenia a verí v Syna, ten bude aj tak znovuzrodený v duchu a duch ho uvedie do všetkých hlbín večnej Pravdy. 113,11

Teraz poznáš dôvod, prečo ťa nenechám zapisovať všetko, takže sa Ma na to už v budúcnosti nepýtaj! Lebo svetu sa to nesmie učiniť príliš jasným, aby neupadol do ešte väčšieho súdu, keďže sa už aj tak nachádza v starom súde, ktorému sa nedá vyhnúť.113,12

Ja však chcem svoje učenie postaviť tak, aby nikto nemohol dosiahnuť podstatu živej Pravdy len samotným čítaním alebo počúvaním evanjelia, ale jedine konaním v zmysle Môjho učenia! Až jednanie sa stane každému lampou!“ 113,13

51 Ján 21:25: „Je však ešte veľa iného, čo Ježiš vykonal. Keby sa to všetko malo dopodrobna spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy o tom napísané.“ [pozn. prekl.]

Čítať ďalej O titule