Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

108 – Pán vyrieši Máriine domáce starosti. Jej vďaka a Jeho napomenutie. Učeníci chvália Máriu. Pánova predpoveď o uctievaní Márie.

Teraz ideme a mnohí, ktorí nás stretnú, nás pozdravia, no nikto sa nás nepýta, kde sme boli a kam ideme.108,1

Cestou sa k nám pripojí aj Judáš Iškariotský, a pýta sa nás, kde sme boli a kam teraz ideme. On nebol v synagóge, lebo bol na trhu ponúkať svoje ryby a hrnčiarske výrobky; a zinkasoval veľa peňazí, čo ho urobilo veľmi šťastným. No teraz s nami išiel do Môjho domu a nechal sa tam vykrmovať, keďže ho to nič nestálo. No po jedle išiel hneď naspäť do svojho stánku na trhu a zarábal si peniaze, lebo trh trval tri dni a obchodníci tam uzatvárali veľa obchodov, a za svoj tovar si nechávali dobre platiť. 108,2

Na druhý deň sa Ma matka Mária spýtala, či tu budem niečo robiť aj verejne, a ako dlho sa tentokrát zdržím doma; a či ešte príde aj niekto ďalší, aby sa mohla postarať o dostatočný proviant, lebo terajšie zásoby už dochádzajú.108,3

Hovorím Ja: „Žena, nestaraj sa ty o Mňa, ani o Moju spoločnosť, ani o dostatočný proviant! Lebo vedz, že Jemu, kto vyživuje celú veľkú Zem a Svojou Láskou nasycuje Slnko, Mesiac a všetky hviezdy, tento malý dom nie je cudzí a vie úplne presne, čo tento dom potrebuje! Preto sa nestaraj a netráp; lebo to, o čo sa teraz staráš, o to už bolo postarané zhora! 108,4

Otec na nebesiach nenechá svoje deti hladovať – iba ak by to bolo nutné pre ich spásu.108,5

Či si v Sychar dostatočne jasne nevidela, ako sa Otec na nebesiach postaral o Svoje detičky! Myslíš si, že sa za tých pár dní stal tvrdším?! Choď sa pozrieť do komory a uvidíš, že si sa starala zbytočne!“108,6

Mária sa teraz ponáhľa do komory a nájde ju plnú chleba, múky, ovocia, údených aj čerstvých rýb, spolu s mliekom, syrom, maslom a medom! Keď matka zbadá v komore také veľké zásoby, chytí ju veľká úzkosť, rýchlo sa ponáhľa naspäť ku Mne, padne predo Mnou na kolená a kolenačky Mi ďakuje za také bohaté zásobenie jej komory! Ja sa však rýchlo zohnem k zemi, postavím matku na nohy a poviem jej: „Prečo Mi robíš to, čo náleží len Otcovi? Postav sa; veď my dvaja sa poznáme už tridsať rokov, a Ja som stále rovnaký a ten istý!“108,7

Mária však plače od radosti, pozdraví všetkých Mojich učeníkov a potom ide rýchlo von, aby nám pripravila dobrú večeru.108,8

No učeníci pristúpia ku Mne a hovoria: „Hľa, aká pôvabná žena a nežná matka! Teraz má už 45 rokov a vyzerá, akoby mala sotva dvadsať. A aká je nezvyčajne nežne starostlivá a ako vysoko vzdúva jej najčistejšia materinská láska jej vpravde sväté, čisté prsia! Veru, je to žena všetkých žien na celej Zemi!“108,9

Hovorím Ja: „Áno, áno, ona je Prvá a už nikdy nebude žiadna iná ako ona! Ale dôjde aj k tomu, že jej postavia viac chrámov ako Mne a budú ju desaťkrát tak uctievať ako Mňa a budú veriť, že len cez ňu dôjdu ku spáse! 108,10

Preto teraz ani nechcem, aby bola nejako veľmi vyzdvihovaná, lebo ona dobre vie, že je matkou Môjho tela, a tiež vie, kto stojí za týmto telom, ktoré zrodila!108,11

Preto k nej buďte veľmi dobrí a slušní, len sa vystríhajte toho, preukazovať jej nejaké božské pocty!108,12

Lebo napriek jej nadmieru skvelým vlastnostiam je to stále žena, a aj pre najlepšiu ženu je a zostáva k márnivosti len malý krôčik!108,13

A každá márnivosť je semenom pýchy, z ktorej prišlo do sveta všetko zlo, stále prichádza a vždy aj prichádzať bude! Preto dbajte na to, čo som vám teraz povedal; aj čo sa týka matky!“108,14

Čítať ďalej O titule