Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

105 – Návrat do Nazaretu. Pánove jedlo s Jeho učeníkmi v Máriinom dome.

Teraz sa ale plavíme priamo smerom na Nazaret, lebo som sa rozhodol ešte raz Nazaret navštíviť a trochu si doma oddýchnuť, a pri tejto príležitosti tiež veľmi nestálym Nazareťanom zapáliť svetlo Pravdy!105,1

Cesta späť však trvala o čosi dlhšie ako cesta tam a mnohí už vyhladli. No Ja som ich posilnil a oni v sebe pocítili zázračné nasýtenie. Niektorí hovorili: „Veru, jeden nádych dáva chlieb, druhý zase chutí ako víno!“ A tak sme skoro ráno nasledujúceho dňa dosiahli pobrežie. Od brehu jazera až do samotného Nazaretu to bolo ešte zo dvadsať poľných ciest 47 a my sme sa hneď vydali na cestu bez toho, aby nás ktokoľvek zdržiaval, a za krátky čas sme dosiahli mesto Nazaret. Medzičasom sa Petrovi pomocníci, prirodzene, postarali o loď a odišli domov.105,2

Na mieste, kde sme pristáli, bolo všeobecné prístavisko a bolo tam zhromaždených veľa ľudí. Niektorí kvôli svojim obchodom potrebovali cestovať cez more rôznymi smermi; mnohí však prišli do Nazaretu na trh – zo všetkých krajov, dokonca až z Jeruzalema – lebo práve v tom čase sa v tomto meste konal veľký trh.105,3

No keď sa po prístavisku roznieslo, že som prišiel na Petrovej lodi, zostali aj tí, ktorí chceli kvôli obchodom podniknúť cestu cez more, a tak so Mnou do Nazaretu išlo veľké množstvo ľudí.105,4

Ja a Moji učeníci sme sa pobrali do Môjho domu, to jest teraz domu matky Márie, ktorá bola doma s tromi najstaršími synmi a štyrmi dievkami, ktoré boli ešte za Jozefových čias, keď som bol ešte dieťa, prijaté a vychovávané ako vlastné.105,5

Mária a celá domácnosť sa teraz vrhli do práce a pripravili nám bohaté raňajky, ktorých nám už bolo veľmi treba, hlavne učeníkom, ktorí celý jeden deň a celú noc nemali na jedenie skoro nič. Jedlo bolo čoskoro hotové, a my sme sa posadili a jedli a pili. Po jedle sme sa poďakovali, zdvihli sa a išli do mesta trochu pozrieť, čo robia ľudia. Z domu sme sa však ledva dokázali dostať kvôli veľkému množstvu ľudí, ktorí sa utáborili okolo – z väčšej časti zo zvedavosti, čiastočne kvôli hanebnému špehovaniu a iba z veľmi malej časti kvôli skutočnej núdzi a potrebe.105,6

Keď sme teda vyšli pred dom, niektorí z prítomných farizejov a zákonníkov z Jeruzalema sa pýtali, či tu nebudem robiť žiadne zázraky a znamenia. Ja som im však úplne vážne a rozhodne povedal: „Nie, kvôli vašej neviere žiadne!“ Po tomto rozhodnom „nie“ sa začali rozchádzať, niektorí šomrali a šepkali si medzi sebou: „Má strach pred pánmi z Jeruzalema a neodváži sa.“ Iní zase hovorili: „Zrejme nemá so sebou svoje čarodejnícke pomôcky.“ Ďalší zase vraveli: „Tu nerobí nič kvôli domácim, lebo vie, že u nich nemá žiaden zvláštny ohlas!“ S takýmito a podobnými rečami sa rozišli a o niekoľko okamihov nebolo už nikoho pri dome Máriinom, rodičky Môjho tela, a hneď sme tak mali dosť miesta, aby sme sa vybrali na cestu do mesta.105,7

Tam sme navštívili synagógu, v ktorej každý Žid, ktorý niečo vedel, smel pred tromi zákonníkmi, ktorí sedeli na vrchu, hovoriť, a tiež predniesť nejakú sťažnosť voči kňazom alebo zákonníkom ustanovených Jeruzalemom, ktorú on – alebo spolu s ním celá obec – považoval za odôvodnenú. 105,8

Keď sme prišli k synagóge, Šimon z Kány Mi potajomky povedal: „Pane, možno by sme aj my mohli s niečím prísť?! Kadejakých sťažností by sa našlo dosť!“ 105,9

Hovorím Ja: „Priateľ Môj! Hovoriť v pravý čas podľa pravdy je dobré a správne; ale v pravý čas mlčať je ešte lepšie! Môžeš robiť, čo chceš, no zo železa zlato aj tak neurobíš, a ani z hliny striebro! Títo, čo tu sedia, aby radili a počúvali, sú vo vnútri iní, ako sa ukazujú navonok – zvonku sú ako baránok, ale vo vnútri ako krvilačný vlk!105,10

Myslíš si, že títo tu počúvajú nato, aby po vypočutých sťažnostiach ľudu zjednali požadovanú nápravu? Och, to sa veľmi mýliš!105,11

Títo len preto sedia pred ľuďmi s priateľskými tvárami, aby zistili, ako je ľud voči kňazom naladený. Ver Mi! Dnes si ťa priateľsky vypočujú a zajtra ťa posadia do väzenia a celý rok ťa tam budú týrať hadmi! Lebo všetci títo kňazi sú ako krkavce a vrany, ktoré si ostrým špicom svojich zobákov nikdy navzájom oči nevykolú.105,12

Preto budeme len počúvať a pozorne sledovať, či a v akej miere sa o nás zmienia. Nevšimnú si nás, a ak by si nás aj všimli, nespoznajú nás hneď, takže tu môžeme dobre počúvať a podľa vypočutého sa zariadiť.“ – Šimon z Kány bol s takýmto postupom úplne spokojný, tak sme sa posadili do tak trochu tmavého kúta synagógy a počúvali, čo všetko sa tu deje. 105,13

Jednotlivci sami za seba, rovnako ako zástupcovia celých komunít, predniesli proti kňazom množstvo krikľavých sťažností a boli veľmi vľúdne vypočutí.105,14

Keď však boli ľudia so svojimi sťažnosťami hotoví – a tí traja farizeji a zákonníci, ktorí prišli z Jeruzalema, im verne prisľúbili, že proti tomu budú robiť všetko možné a obvinených kňazov podrobia ostrému vyšetrovaniu a na základe výsledkov ich spravodlivo potrestajú – jeden zo zákonníkov sa s tým najpriateľskejším výrazom opýtal ľudí, čo, a či vôbec niečo, vedia o Mne, to jest o notoricky známom poburovačovi Ježišovi. Lebo až do Jeruzalema sa dopočuli, že chodí po Galilei, činí veľké znamenia, aké nikto nikdy predtým nečinil; a či je to pravda a čo si oni, a tiež iní ľudia, o tom myslia.105,15

47 Cca 2,5 km [pozn. prekl.]

Čítať ďalej O titule