Wallace D. Wattles: Veda o bohatstve a ako ho získať

Veda o bohatstve O titule
Hoci bola napísaná pred viac ako sto rokmi, táto kniha ani dnes nestráca nič na svojej aktuálnosti. Jasným a zrozumiteľným štýlom objasňuje, ako sa dopracovať k materiálnemu bohatstvu. Titulov, ktoré sa zaoberajú touto tématikou je na trhu pomerne dosť, tento však vyniká svojou jasnosťou, vysokou použiteľnosťou a prekvapujúcim súladom s univerzálnymi zákonmi.
Opísaný spôsob nadobúdania bohatstva je v princípe jednoduchý, vyžaduje však správne pochopenie, preto odporúčame, aby ste si knihu prečítali viackrát.

Autorov príhovor
Táto kniha je pragmatická, nie filozofická – je praktickým manuálom, nie pojednaním o teóriách. Je určená mužom a ženám, ktorých najväčšou núdzou sú peniaze, a ktorí chcú najprv zbohatnúť a až potom filozofovať. Je pre tých, ktorí chcú výsledky a sú ochotní konať na základe vedeckých záverov bez toho, aby prešli všetkými procesmi, ktorými sa tieto závery dosiahli. Očakáva sa, že čitateľ prijme tieto princípy s vierou, rovnako ako by s vierou prijal tvrdenia o zákonoch elektrickej činnosti, keby ich vyhlásil Marconi alebo Edison, a pravdivosť tvrdení dokáže ich dodržiavaním bez strachu a váhania. Každý človek, ktorý bude takto konať, sa určite stane bohatým, pretože veda aplikovaná v tomto dokumente je exaktná a akákoľvek chyba je vylúčená. Pri písaní tejto knihy som sa, kvôli čistote a jednoduchosti štýlu, vzdal všetkých iných úvah, aby jej všetci mohli porozumieť. Všetky predstavené postupy boli odvodené zo záverov filozofie. Boli dôkladne otestované a prešli najvyšším testom praktickej skúsenosti. Fungujú.

Technické údaje (fyzickej knihy)
134 strán · rozmer 130x155 mm · hmotnosť 180 g · slovenský jazyk · ISBN 9788089285013 · limitovaný náklad

Knihu si môžete objednať v papierovej podobe alebo bezplatne prečítať (alebo vytlačiť) priamo na našich stránkach.

Objednať Čítať na webe